ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان نمایشگاه در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران مکانیزم بسیار ساده ای دارد ، بدین معنی که پس از هماهنگی با مجری محترم گزینه توانایی ثبت نام آنلاین بازدیدکننده برای آن رویداد تیک مربوطه را می خورد و پس از آن با مراجعه به صفحه رویداد می توان به راحتی ثبت نام نمود و بلیت الکترونیکی مربوطه را دریافت یا چاپ نمود . سپس یک فایل اکسل به مجری از اطلاعات ثبت نام کنندگان تحویل می گردد و بوسیله دستگاه اسکن رمزینه پاسخ سریع (QR code) به راحتی می توان نفرات ثبت نام کننده را به نمایشگاه هدایت نمود.