درج تغییرات یا اضافه نمودن توضیحات نمایشگاه ها

تصحیح رویداد ها

برای تصحیح رویدادها کافی است که مجری محترم پس از ثبت نام در سایت به عنوان مجری ، مالکیت رویداد را به دست آورده و توضیحات یا اطلاعات رویداد را به روز نماید!

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی

آموزش در اکسبیز

  • راهنمای درج نمایشگاه در اکسبیز