این قسمت برای درج تغییرات تقویم و مراجعه کاربران محترم برای دانلود فایلهای ICS تغییر کرده مورد استفاده قرار می گیرد

نمایشگاه های 2016 دبی

تقویم رویداد ها و نمایشگاه های ۲۰۱۶ دبی

تقویم رویداد ها و نمایشگاه های ۲۰۱۶ دبی:   JANUARY ۱۰-۱۲ Sign and Graphic Imaging (SGI) www.signmiddleeast.com ۱۷-۱۹ Intersec www.intersecexpo.com ۲۵-۲۸ Arab Health Exhibition and Congress www.arabhealthonline.com FEBRU…
calendar

تقویم pdf نمایشگاه بین المللی تهران به تاریخ ۱۴ اردیبهشت

تقویم pdf نمایشگاه بین المللی تهران به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۵ [wpdm_package id='10889']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه بین المللی تهران به تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه بین المللی تهران به تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵   در این تقویم نمایشگاه ساختمان به تاریخ ۲۲ مرداد قرار گرفته است .   [wpdm_package id='10651']     …
calendar

تقویم pdf تهران به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۵

تقویم pdf تهران به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10550'] منبع : iranfair.com
calendar

تقویم pdf تهران به تاریخ ۲۸ فروردین ۹۵

تقویم pdf تهران به تاریخ ۲۸ فروردین ۹۵ تعداد رویدادها در این تقویم از ۸۳ رویداد به ۸۷ رویداد افزایش یافته است. [wpdm_package id='10471'] منبع : iranfair.com…
calendar

تقویم pdf نمایشگاه رشت (گیلان) به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه رشت (گیلان) به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10343']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه زاهدان به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه زاهدان به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10339']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه ارومیه به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه ارومیه به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10335']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه تبریز به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه تبریز به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10331']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه قزوین به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه قزوین به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10327']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه مازندران به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه مازندران به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10323']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه مشهد به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه مشهد به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10319']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه لرستان به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه لرستان به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10315']
calendar

تقویم pdf نمایشگاه کیش به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه کیش به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10311']