در پایین تقویم کلی مراکز نمایشگاهی ایران را مشاهده می نمایید . برای مشاهده تقویم به تفکیک مکان رویداد یا برگزارکننده رویداد روی متن هرکدام کلیک نمایید. با توجه به اینکه اگر مرکزی تغییرات رویدادهایش را به ما اطلاع ندهد، ما تقویم ها را هر سه ماه به روز می کنیم، لطفا برای اطلاع از زمان دقیق رویدادها به وب سایت مراکز مراجعه نمایید.

مکان رویداد

۱۴۰۲یکشنبه۱۳اسفند(اسفند ۱۳)۰۸:۰۰چهارشنبه۱۶(اسفند ۱۶)۱۵:۰۰هفتمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان وعشایر-تهران ۱۴۰۲هفتمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان وعشایرنمایشگاه بین المللی تهران

۱۴۰۲شنبه۱۹اسفند(اسفند ۱۹)۱۵:۰۰جمعه۲۵(اسفند ۲۵)۲۱:۰۰هشتمین نمایشگاه سراسری تخصصی تجارت عمومی ۲ ایران – تبریزهشتمین نمایشگاه سراسری تخصصی تجارت عمومی ۲ ایران – تبریزنمایشگاه بین المللی تبریز

۱۴۰۲شنبه۱۹اسفند(اسفند ۱۹)۱۵:۰۰جمعه۲۵(اسفند ۲۵)۲۱:۰۰نهمین نمایشگاه سراسری بهاره نوروز ۱۴۰۳ ایران – تبریزنهمین نمایشگاه سراسری بهاره نوروز ۱۴۰۳ ایران – تبریزنمایشگاه بین المللی تبریز

۱۴۰۲شنبه۱۹اسفند(اسفند ۱۹)۱۵:۰۰جمعه۲۵(اسفند ۲۵)۲۱:۰۰نخستین نمایشگاه اختصاصی مصنوعات چرم و چرم مصنوعی ایران – تبریز(کیف، کفش و مبلمان چرمی)نخستین نمایشگاه اختصاصی مصنوعات چرم و چرم مصنوعی ایران – تبریز(کیف، کفش و مبلمان چرمی)نمایشگاه بین المللی تبریز

۱۴۰۲شنبه۱۹اسفند(اسفند ۱۹)۱۵:۰۰جمعه۲۵(اسفند ۲۵)۲۱:۰۰(نهمین نمایشگاه تولیدات خود اشتغالی ایران – تبریز( استانداری و کمیته امداد امام(نهمین نمایشگاه تولیدات خود اشتغالی ایران – تبریز( استانداری و کمیته امداد امامنمایشگاه بین المللی تبریز

۱۴۰۲شنبه۱۹اسفند(اسفند ۱۹)۱۵:۰۰جمعه۲۵(اسفند ۲۵)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی منسوجات خانگی، سرویس و کالای خواب ایران – تبریزنمایشگاه تخصصی منسوجات خانگی، سرویس و کالای خواب ایران – تبریزنمایشگاه بین المللی تبریز