رویدادهای ویژه داخلی پیش رو

عنوان نمایشگاه شروع پایان مکان برگزاری درج کننده
نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی-امارات متحده عربی ۰۹ مهر ۱۰ فروردین نمایشگاه های خارجی (پاویون و نمایشگاه های اختصاصی ایران) اپراتور اکسبیز
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف زنجان ۰۵ بهمن ۰۹ بهمن نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین) نمایشگاه بین المللی استان زنجان (کاسپین )
نمایشگاه تخصصی صنعت برق و الکترونیک سیم ، کابل ، تجهیزات و صنایع وابسته ۱۸ بهمن ۲۱ بهمن نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین) نمایشگاه بین المللی استان زنجان (کاسپین )