رویدادهای ویژه داخلی پیش رو

عنوان نمایشگاه شروع پایان مکان برگزاری درج کننده
نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی-امارات متحده عربی ۰۹ مهر ۱۰ فروردین نمایشگاه های خارجی (پاویون و نمایشگاه های اختصاصی ایران) اپراتور اکسبیز