در پایین تقویم کلی مراکز نمایشگاهی ایران را مشاهده می نمایید . برای مشاهده تقویم به تفکیک مکان رویداد یا برگزارکننده رویداد روی متن هرکدام کلیک نمایید.

مکان رویداد

برگزارکننده رویداد

Events Status

سه شنبه۰۵مهر(مهر ۵)۱۶:۰۰جمعه۰۸(مهر ۸)۲۲:۰۰نمایشگاه کودک و نوجوان- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه کودک و نوجوان- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

چهارشنبه۰۶مهر(مهر ۶)۱۶:۰۰شنبه۰۹(مهر ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۰۶مهر(مهر ۶)۱۶:۰۰دوشنبه۱۱(مهر ۱۱)۲۲:۰۰بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب - مشهد ۱۴۰۱بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه۰۶مهر(مهر ۶)۱۶:۰۰شنبه۰۹(مهر ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

پنجشنبه۰۷مهر(مهر ۷)۱۰:۰۰یکشنبه۱۰(مهر ۱۰)۱۷:۰۰نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت حمل و نقل ،خودرو های سنگین و تجاری ، مدیریت جامع شهری، ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت حمل و نقل ،خودرو های سنگین و تجاری ، مدیریت جامع شهری، ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

پنجشنبه۰۷مهر(مهر ۷)۱۶:۰۰دوشنبه۱۱(مهر ۱۱)۲۲:۰۰هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- ۱۴۰۱هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه۰۶مهر(مهر ۶)۱۶:۰۰شنبه۰۹(مهر ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و صوتی تصویری- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۰۶مهر(مهر ۶)۱۶:۰۰دوشنبه۱۱(مهر ۱۱)۲۲:۰۰بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب - مشهد ۱۴۰۱بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه۰۶مهر(مهر ۶)۱۶:۰۰شنبه۰۹(مهر ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

پنجشنبه۰۷مهر(مهر ۷)۱۰:۰۰یکشنبه۱۰(مهر ۱۰)۱۷:۰۰نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت حمل و نقل ،خودرو های سنگین و تجاری ، مدیریت جامع شهری، ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت حمل و نقل ،خودرو های سنگین و تجاری ، مدیریت جامع شهری، ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

پنجشنبه۰۷مهر(مهر ۷)۱۶:۰۰دوشنبه۱۱(مهر ۱۱)۲۲:۰۰هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- ۱۴۰۱هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کتاب ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه۰۹مهر(مهر ۹)۰۹:۰۰سه شنبه۱۲(مهر ۱۲)۱۷:۰۰سیزدهمین نمایشگاه فن آوری نانو- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۰۹مهر(مهر ۹)۰۹:۰۰سه شنبه۱۲(مهر ۱۲)۱۷:۰۰پنجیمن نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۰۹مهر(مهر ۹)۰۹:۰۰سه شنبه۱۲(مهر ۱۲)۱۷:۰۰بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۰۹مهر(مهر ۹)۰۹:۰۰سه شنبه۱۲(مهر ۱۲)۱۷:۰۰هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات،ماشین آلات و تجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

سه شنبه۱۲مهر(مهر ۱۲)۱۶:۰۰جمعه۱۵(مهر ۱۵)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۲مهر(مهر ۱۲)۱۶:۰۰جمعه۱۵(مهر ۱۵)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۱۸مهر(مهر ۱۸)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۱۸مهر(مهر ۱۸)۱۶:۰۰پنجشنبه۲۱(مهر ۲۱)۲۲:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری ، تجهیزات پارکی مبلمان شهری - مشهد ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری ، تجهیزات پارکی مبلمان شهری - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

دوشنبه۱۸مهر(مهر ۱۸)۱۶:۰۰پنجشنبه۲۱(مهر ۲۱)۲۲:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری - مشهد ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

دوشنبه۱۸مهر(مهر ۱۸)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۰۹:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۱۷:۰۰بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۰۹:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۱۷:۰۰دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۱۰:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها ، آبیاری و تجهیزات وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها ، آبیاری و تجهیزات وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی طلا،نقره،جواهر و گوهرسنگ ها- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی طلا،نقره،جواهر و گوهرسنگ ها- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۲:۰۰نمایشگاه لوازم خانگی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه لوازم خانگی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۲:۰۰بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو ایران – تبریز- ۱۴۰۱بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۲:۰۰دومین نمایشگاه تخصصی اتو شو و آفرود ایران – تبریز- ۱۴۰۱دومین نمایشگاه تخصصی اتو شو و آفرود ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه۱۹مهر(مهر ۱۹)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۲:۰۰نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران – تبریز- ۱۴۰۱نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه۲۶مهر(مهر ۲۶)۱۰:۰۰جمعه۲۹(مهر ۲۹)۱۸:۰۰بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - اصفهان ۱۴۰۱بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - اصفهان ۱۴۰۱نمایشگاه اصفهان

سه شنبه۲۶مهر(مهر ۲۶)۱۶:۰۰جمعه۲۹(مهر ۲۹)۲۲:۰۰هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی،تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته - مشهد ۱۴۰۱هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی،تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۲۶مهر(مهر ۲۶)۱۶:۰۰جمعه۲۹(مهر ۲۹)۲۲:۰۰هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساخت طراحی مهندسی و تجهیزات هتل ، رستوران و کافی شاپ - مشهد ۱۴۰۱هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساخت طراحی مهندسی و تجهیزات هتل ، رستوران و کافی شاپ - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه۲۷مهر(مهر ۲۷)۱۰:۰۰شنبه۳۰(مهر ۳۰)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه تخصصی قنادی ، تجهیزات و لوازم جانبی-شهرآفتاب ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه تخصصی قنادی ، تجهیزات و لوازم جانبی-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه۲۷مهر(مهر ۲۷)۱۰:۰۰شنبه۳۰(مهر ۳۰)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستورانها،کترینگ ، تجهیزات و لوازم جانبی-شهرآفتاب ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستورانها،کترینگ ، تجهیزات و لوازم جانبی-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه۲۷مهر(مهر ۲۷)۱۰:۰۰شنبه۳۰(مهر ۳۰)۱۷:۰۰سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک، مد، طراحی و صنایع وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه۲۷مهر(مهر ۲۷)۱۰:۰۰شنبه۳۰(مهر ۳۰)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه تخصصی کافی شاپ ، تجهیزات و لوازم جانبی-شهرآفتاب ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه تخصصی کافی شاپ ، تجهیزات و لوازم جانبی-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه۲۷مهر(مهر ۲۷)۱۶:۰۰شنبه۳۰(مهر ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۲۷مهر(مهر ۲۷)۱۶:۰۰شنبه۳۰(مهر ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه صنایع سلولزی،شوینده ها و پاک کننده ها- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه صنایع سلولزی،شوینده ها و پاک کننده ها- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۲۷مهر(مهر ۲۷)۱۶:۰۰شنبه۳۰(مهر ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی آرایشی،بهداشتی و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی آرایشی،بهداشتی و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

جمعه۲۹مهر(مهر ۲۹)۰۹:۰۰دوشنبه۰۲آبان(آبان ۲)۱۷:۰۰بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

جمعه۲۹مهر(مهر ۲۹)۰۹:۰۰دوشنبه۰۲آبان(آبان ۲)۱۷:۰۰بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

جمعه۲۹مهر(مهر ۲۹)۰۹:۰۰دوشنبه۰۲آبان(آبان ۲)۱۷:۰۰دهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۲آبان(آبان ۲)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۲:۰۰دهمین نمایشگاه تخصصی نوآوری و فناوری ربع رشیدی ایران – تبریز- ۱۴۰۱دهمین نمایشگاه تخصصی نوآوری و فناوری ربع رشیدی ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

دوشنبه۰۲آبان(آبان ۲)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۲:۰۰دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای ایران – تبریز- ۱۴۰۱دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

دوشنبه۰۲آبان(آبان ۲)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۲:۰۰بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کامپیوتر، الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجهیزات ایمنی و موبایل ایران - تبریز- ۱۴۰۱بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کامپیوتر، الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجهیزات ایمنی و موبایل ایران - تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

دوشنبه۰۲آبان(آبان ۲)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۲:۰۰نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سیستمهای صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری ایران – تبریز- ۱۴۰۱نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سیستمهای صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه۰۳آبان(آبان ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۳آبان(آبان ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۳آبان(آبان ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۴آبان(آبان ۴)۱۶:۰۰شنبه۰۷(آبان ۷)۲۲:۰۰بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر - مشهد ۱۴۰۱بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه۰۴آبان(آبان ۴)۱۶:۰۰شنبه۰۷(آبان ۷)۲۲:۰۰ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی،امداد و نجات ،ایمنی و آتشنشانی - مشهد ۱۴۰۱ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی،امداد و نجات ،ایمنی و آتشنشانی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه۰۴آبان(آبان ۴)۱۶:۰۰شنبه۰۷(آبان ۷)۲۲:۰۰دهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند - مشهد ۱۴۰۱دهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۱۲(آبان ۱۲)۱۷:۰۰هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۱۲(آبان ۱۲)۱۷:۰۰چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۱۲(آبان ۱۲)۱۷:۰۰هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجان ۱۴۰۱کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۱۲(آبان ۱۲)۱۷:۰۰هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۱۲(آبان ۱۲)۱۷:۰۰چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۱۲(آبان ۱۲)۱۷:۰۰هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجان ۱۴۰۱کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۰آبان(آبان ۱۰)۰۴:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۰۹:۰۰نمایشگاه بین المللی قهوه و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی قهوه و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۱۰آبان(آبان ۱۰)۱۰:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت چوب، ماشین آلات، ابزاریراق آلات وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت چوب، ماشین آلات، ابزاریراق آلات وابسته-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۱۰آبان(آبان ۱۰)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۱۰آبان(آبان ۱۰)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی خرما- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی خرما- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

دوشنبه۱۶آبان(آبان ۱۶)۱۶:۰۰جمعه۲۰(آبان ۲۰)۲۲:۰۰دوازدهمین نمایشگاه تخصصی چوب، خانه و مبلمان مدرن ایران – تبریز- ۱۴۰۱دوازدهمین نمایشگاه تخصصی چوب، خانه و مبلمان مدرن ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه۱۷آبان(آبان ۱۷)۱۶:۰۰جمعه۲۰(آبان ۲۰)۲۲:۰۰دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان - مشهد ۱۴۰۱دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۱۷آبان(آبان ۱۷)۱۶:۰۰جمعه۲۰(آبان ۲۰)۲۲:۰۰سیزدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره - مشهد ۱۴۰۱سیزدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۱۷آبان(آبان ۱۷)۱۶:۰۰جمعه۲۰(آبان ۲۰)۲۲:۰۰بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ، سونا،حمام - مشهد ۱۴۰۱بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ، سونا،حمام - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۱۷آبان(آبان ۱۷)۱۶:۰۰جمعه۲۰(آبان ۲۰)۲۲:۰۰بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات و تجهیزات جانبی ( نیمسال دوم ) - مشهد ۱۴۰۱بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات و تجهیزات جانبی ( نیمسال دوم ) - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۱۷آبان(آبان ۱۷)۱۶:۰۰جمعه۲۰(آبان ۲۰)۲۲:۰۰بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ، چینی و شیرآلات بهداشتی - مشهد ۱۴۰۱بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ، چینی و شیرآلات بهداشتی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۱۷آبان(آبان ۱۷)۱۶:۰۰جمعه۲۰(آبان ۲۰)۲۲:۰۰اولین نمایشگاه بین المللی آسانسور ، پله برقی و تجهیزات جانبی - مشهد ۱۴۰۱اولین نمایشگاه بین المللی آسانسور ، پله برقی و تجهیزات جانبی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه۱۸آبان(آبان ۱۸)۱۰:۰۰شنبه۲۱(آبان ۲۱)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد،تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی-شهرآفتاب ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد،تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی-شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

پنجشنبه۱۹آبان(آبان ۱۹)۰۸:۰۰یکشنبه۲۲(آبان ۲۲)۱۵:۰۰بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

پنجشنبه۱۹آبان(آبان ۱۹)۰۹:۰۰یکشنبه۲۲(آبان ۲۲)۱۷:۰۰بیست ودومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۲۳آبان(آبان ۲۳)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی مبلمان - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی مبلمان - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۰:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۱۸:۰۰هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سنگ، معادن و صنایع وابسته - اصفهان ۱۴۰۱هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سنگ، معادن و صنایع وابسته - اصفهان ۱۴۰۱نمایشگاه اصفهان

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه ،حمام،سونا و استخر- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه ،حمام،سونا و استخر- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۲۵آبان(آبان ۲۵)۱۰:۰۰شنبه۲۸(آبان ۲۸)۱۸:۰۰نمایشگاه بین المللی پوست، مو، عطر، ادکلن، آرایشی و بهداشتی- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی پوست، مو، عطر، ادکلن، آرایشی و بهداشتی- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه۲۵آبان(آبان ۲۵)۱۶:۰۰شنبه۲۸(آبان ۲۸)۲۲:۰۰پنجمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات، مواد اولیه و ماشین آلات - مشهد ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات، مواد اولیه و ماشین آلات - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

چهارشنبه۲۵آبان(آبان ۲۵)۱۶:۰۰شنبه۲۸(آبان ۲۸)۲۲:۰۰پنجمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و ایده آل - مشهد ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و ایده آل - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

یکشنبه۲۹آبان(آبان ۲۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۰۲آذر(آذر ۲)۱۷:۰۰هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی،ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۲۹آبان(آبان ۲۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۰۲آذر(آذر ۲)۱۷:۰۰بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۲۹آبان(آبان ۲۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۰۲آذر(آذر ۲)۱۷:۰۰ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات،ابزیان،ماهیگیری وصنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۳۰آبان(آبان ۳۰)۱۶:۰۰جمعه۰۴آذر(آذر ۴)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۳۰آبان(آبان ۳۰)۱۶:۰۰جمعه۰۴آذر(آذر ۴)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۱آذر۱۶:۰۰جمعه۰۴(آذر ۴)۲۲:۰۰نمایشگاه حمل و نقل، خدمات گمرکی، بنادر و دریانوردی ( توانمندیهای دریایی)- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه حمل و نقل، خدمات گمرکی، بنادر و دریانوردی ( توانمندیهای دریایی)- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۰۱آذر۱۶:۰۰جمعه۰۴(آذر ۴)۲۲:۰۰نمایشگاه پوشاک - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه پوشاک - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

چهارشنبه۰۲آذر(آذر ۲)۱۶:۰۰شنبه۰۵(آذر ۵)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،بیمارستانی و صنایع دارویی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،بیمارستانی و صنایع دارویی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

پنجشنبه۰۳آذر(آذر ۳)۱۶:۰۰چهارشنبه۰۹(آذر ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه بزرگ کتاب- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بزرگ کتاب- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

پنجشنبه۰۳آذر(آذر ۳)۱۶:۰۰چهارشنبه۰۹(آذر ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه رسانه های دیجیتال- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه رسانه های دیجیتال- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

جمعه۰۴آذر(آذر ۴)۱۰:۰۰دوشنبه۰۷(آذر ۷)۱۷:۰۰اولین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱اولین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات - مشهد ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته - مشهد ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی - مشهد ۱۴۰۱بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (۲) ایران - تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (۲) ایران - تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۰۹:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۱۷:۰۰نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فولاد،صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۰۹:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۱۷:۰۰بیست ودومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان ۱۴۰۱جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه موکت، فرش، کفپوش و چراغهای تزئینی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات - مشهد ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته - مشهد ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها، صنایع و ماشین آلات وابسته - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی - مشهد ۱۴۰۱بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۰۸آذر(آذر ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(آذر ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (۲) ایران - تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات (۲) ایران - تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۰۹:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۱۷:۰۰نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فولاد،صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۰۹:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۱۷:۰۰بیست ودومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان ۱۴۰۱جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۵آذر(آذر ۱۵)۱۰:۰۰جمعه۱۸(آذر ۱۸)۱۷:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت تفریحات ، سرگرمی ، شهربازی و پارکها- شهرآفتاب ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت تفریحات ، سرگرمی ، شهربازی و پارکها- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۱۵آذر۱۶:۰۰۲۲:۰۰نمایشگاه تولیدات و توانمندیهای بخش تعاون- بوشهر ۱۴۰۱(نیمه دوم آذر تاریخ بررسی شود)نمایشگاه تولیدات و توانمندیهای بخش تعاون- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۱۵آذر(آذر ۱۵)۱۶:۰۰جمعه۱۸(آذر ۱۸)۲۲:۰۰نمایشگاه انرژی با محوریت آب و برق و گاز و انرژی اتمی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه انرژی با محوریت آب و برق و گاز و انرژی اتمی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

چهارشنبه۱۶آذر(آذر ۱۶)۱۶:۰۰جمعه۱۸(آذر ۱۸)۲۱:۰۰نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

پنجشنبه۱۷آذر(آذر ۱۷)۱۶:۰۰یکشنبه۲۰(آذر ۲۰)۲۲:۰۰بیست و سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی ( نیمسال دوم ) - مشهد ۱۴۰۱بیست و سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی ( نیمسال دوم ) - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

شنبه۱۹آذر(آذر ۱۹)۰۹:۰۰سه شنبه۲۲(آذر ۲۲)۱۷:۰۰دومین نمایشگاه بین المللی صنایع آموزشی ودستاوردهای مدارس ومراکز غیر دولتی- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۱۹آذر(آذر ۱۹)۰۹:۰۰سه شنبه۲۲(آذر ۲۲)۱۷:۰۰هجدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۱۹آذر(آذر ۱۹)۰۹:۰۰سه شنبه۲۲(آذر ۲۲)۱۷:۰۰بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری کشور- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۱۹آذر(آذر ۱۹)۰۹:۰۰سه شنبه۲۲(آذر ۲۲)۱۷:۰۰هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۱۹آذر(آذر ۱۹)۰۹:۰۰سه شنبه۲۲(آذر ۲۲)۱۷:۰۰دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۲۱آذر(آذر ۲۱)۱۶:۰۰جمعه۲۵(آذر ۲۵)۲۲:۰۰نمایشگاه کتاب- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه کتاب- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۲۲آذر(آذر ۲۲)۱۰:۰۰جمعه۲۵(آذر ۲۵)۱۸:۰۰بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشیTermotec - اصفهان ۱۴۰۱بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشیTermotec - اصفهان ۱۴۰۱نمایشگاه اصفهان

چهارشنبه۲۳آذر(آذر ۲۳)۱۰:۰۰شنبه۲۶(آذر ۲۶)۱۸:۰۰نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی و دکوراسیون- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی و دکوراسیون- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه۲۳آذر(آذر ۲۳)۱۶:۰۰یکشنبه۲۷(آذر ۲۷)۲۱:۰۰جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجان ۱۴۰۱جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۲۳آذر(آذر ۲۳)۱۶:۰۰شنبه۲۶(آذر ۲۶)۲۱:۰۰نمایشگاه ملی صنایع دستی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه ملی صنایع دستی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۲۳آذر(آذر ۲۳)۱۶:۰۰شنبه۲۶(آذر ۲۶)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

پنجشنبه۲۴آذر(آذر ۲۴)۱۶:۰۰سه شنبه۲۹(آذر ۲۹)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی هدایا و سوغات ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی هدایا و سوغات ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه۲۴آذر(آذر ۲۴)۱۶:۰۰سه شنبه۲۹(آذر ۲۹)۲۲:۰۰چهارمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کالای ایران – تبریز- ۱۴۰۱چهارمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کالای ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجشنبه۲۴آذر(آذر ۲۴)۱۶:۰۰سه شنبه۲۹(آذر ۲۹)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی حفظ سنتهای ملی یلدا ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی حفظ سنتهای ملی یلدا ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه۲۶آذر(آذر ۲۶)۱۶:۰۰جمعه۰۲دی(دی ۲)۲۲:۰۰نمایشگاه یلدای ایرانی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه یلدای ایرانی - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۲۹آذر(آذر ۲۹)۰۹:۰۰جمعه۰۲دی(دی ۲)۱۷:۰۰هجدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

سه شنبه۲۹آذر(آذر ۲۹)۰۹:۰۰جمعه۰۲دی(دی ۲)۱۷:۰۰هفتمین نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

سه شنبه۲۹آذر(آذر ۲۹)۰۹:۰۰جمعه۰۲دی(دی ۲)۱۷:۰۰هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

سه شنبه۲۹آذر(آذر ۲۹)۱۶:۰۰جمعه۰۲دی(دی ۲)۲۲:۰۰سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کیف،کفش،ماشین آلات و محصولات پوست و چرم - مشهد ۱۴۰۱سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کیف،کفش،ماشین آلات و محصولات پوست و چرم - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۲۹آذر(آذر ۲۹)۱۶:۰۰جمعه۰۲دی(دی ۲)۲۲:۰۰هشتمین نمایشگاه تخصصی فلزات گرانبها ، طلا، جواهر ،نقره،ساعت ، سنگ های قیمتی - مشهد ۱۴۰۱هشتمین نمایشگاه تخصصی فلزات گرانبها ، طلا، جواهر ،نقره،ساعت ، سنگ های قیمتی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

پنجشنبه۰۱دی۱۰:۰۰یکشنبه۰۴(دی ۴)۱۸:۰۰نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی Isfahan Furnex- اصفهان ۱۴۰۱نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی Isfahan Furnex- اصفهان ۱۴۰۱نمایشگاه اصفهان

دوشنبه۰۵دی(دی ۵)۱۶:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۶دی(دی ۶)۱۰:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۱۷:۰۰نمایشگاه بین المللی تخصصی و سمپوزیوم زیبایی، تناسب اندام، سلامت و سبک زندگی- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تخصصی و سمپوزیوم زیبایی، تناسب اندام، سلامت و سبک زندگی- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۰۶دی(دی ۶)۱۰:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۱۷:۰۰نمایشگاه بین المللی تخصصی دندان پزشکی ، تجهیزات ،مواد و صنایع وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تخصصی دندان پزشکی ، تجهیزات ،مواد و صنایع وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۰۶دی(دی ۶)۱۶:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۲۲:۰۰نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۰۶دی(دی ۶)۱۶:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۰۶دی(دی ۶)۱۶:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۰۶دی(دی ۶)۱۶:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی آسانسور ،پله برقی، بالابر و صنایع و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی آسانسور ،پله برقی، بالابر و صنایع و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۰۶دی(دی ۶)۱۶:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه درب و پنجره و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه درب و پنجره و تجهیزات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

جمعه۰۹دی(دی ۹)۰۹:۰۰دوشنبه۱۲(دی ۱۲)۱۷:۰۰بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

جمعه۰۹دی(دی ۹)۰۹:۰۰دوشنبه۱۲(دی ۱۲)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

جمعه۰۹دی(دی ۹)۰۹:۰۰دوشنبه۱۲(دی ۱۲)۱۷:۰۰شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۱۰دی(دی ۱۰)۱۶:۰۰چهارشنبه۱۴(دی ۱۴)۲۲:۰۰دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- ۱۴۰۱دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه۱۰دی(دی ۱۰)۱۶:۰۰چهارشنبه۱۴(دی ۱۴)۲۲:۰۰(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- ۱۴۰۱(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه۱۰دی(دی ۱۰)۱۶:۰۰چهارشنبه۱۴(دی ۱۴)۲۲:۰۰هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- ۱۴۰۱هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

جمعه۰۹دی(دی ۹)۰۹:۰۰دوشنبه۱۲(دی ۱۲)۱۷:۰۰بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

جمعه۰۹دی(دی ۹)۰۹:۰۰دوشنبه۱۲(دی ۱۲)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

جمعه۰۹دی(دی ۹)۰۹:۰۰دوشنبه۱۲(دی ۱۲)۱۷:۰۰شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

شنبه۱۰دی(دی ۱۰)۱۶:۰۰چهارشنبه۱۴(دی ۱۴)۲۲:۰۰دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- ۱۴۰۱دهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه۱۰دی(دی ۱۰)۱۶:۰۰چهارشنبه۱۴(دی ۱۴)۲۲:۰۰(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- ۱۴۰۱(نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران – تبریز(پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین آلات خیاطی- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

شنبه۱۰دی(دی ۱۰)۱۶:۰۰چهارشنبه۱۴(دی ۱۴)۲۲:۰۰هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- ۱۴۰۱هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران – تبریز- ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تبریز

یکشنبه۱۱دی(دی ۱۱)۱۰:۰۰چهارشنبه۱۴(دی ۱۴)۱۷:۰۰سومین دوره نمایشگاه تخصصی صادراتی صنایع غذایی، فراورده های دامی و کشاورزی ، ماشین آلات،کالا و خدمات- شهرآفتاب ۱۴۰۱سومین دوره نمایشگاه تخصصی صادراتی صنایع غذایی، فراورده های دامی و کشاورزی ، ماشین آلات،کالا و خدمات- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

دوشنبه۱۲دی(دی ۱۲)۱۶:۰۰پنجشنبه۱۵(دی ۱۵)۲۲:۰۰نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

دوشنبه۱۲دی(دی ۱۲)۱۶:۰۰پنجشنبه۱۵(دی ۱۵)۲۲:۰۰سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی - مشهد ۱۴۰۱سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

دوشنبه۱۲دی(دی ۱۲)۱۶:۰۰پنجشنبه۱۵(دی ۱۵)۲۲:۰۰سیزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف - مشهد ۱۴۰۱سیزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۱۳دی(دی ۱۳)۱۶:۰۰جمعه۱۶(دی ۱۶)۲۲:۰۰نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

چهارشنبه۱۴دی(دی ۱۴)۱۰:۰۰شنبه۱۷(دی ۱۷)۱۷:۰۰اولین دوره نمایشگاه دام، طیور ، شیلات ، آبزیان و تجهیزات و صنایع وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱اولین دوره نمایشگاه دام، طیور ، شیلات ، آبزیان و تجهیزات و صنایع وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

چهارشنبه۱۴دی(دی ۱۴)۱۶:۰۰شنبه۱۷(دی ۱۷)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۱۴دی(دی ۱۴)۱۶:۰۰شنبه۱۷(دی ۱۷)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی صنایع چوب،ماشین آلات و مواد اولیه- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی صنایع چوب،ماشین آلات و مواد اولیه- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۱۴دی(دی ۱۴)۱۶:۰۰شنبه۱۷(دی ۱۷)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی صنعت برق- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی صنعت برق- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۱۴دی(دی ۱۴)۱۶:۰۰شنبه۱۷(دی ۱۷)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی چاپ و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی چاپ و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

چهارشنبه۱۴دی(دی ۱۴)۱۶:۰۰شنبه۱۷(دی ۱۷)۲۱:۰۰نمایشگاه تبلیغات،بازاریابی و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه تبلیغات،بازاریابی و صنایع وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

یکشنبه۱۸دی(دی ۱۸)۱۰:۰۰چهارشنبه۲۱(دی ۲۱)۱۸:۰۰سومین نمایشگاه تخصصی سیمان، معدن و صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیرات وابسته- اصفهان ۱۴۰۱سومین نمایشگاه تخصصی سیمان، معدن و صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیرات وابسته- اصفهان ۱۴۰۱نمایشگاه اصفهان

یکشنبه۱۸دی(دی ۱۸)۱۶:۰۰جمعه۲۳(دی ۲۳)۲۲:۰۰نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و جشنواره اقوام - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و جشنواره اقوام - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

دوشنبه۱۹دی(دی ۱۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۲۲(دی ۲۲)۱۷:۰۰نهمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۱۹دی(دی ۱۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۲۲(دی ۲۲)۱۷:۰۰سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۱۹دی(دی ۱۹)۰۹:۰۰پنجشنبه۲۲(دی ۲۲)۱۷:۰۰سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

سه شنبه۲۰دی(دی ۲۰)۰۴:۰۰جمعه۲۳(دی ۲۳)۱۰:۰۰نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، امداد و نجات و آتش نشانی و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، امداد و نجات و آتش نشانی و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۰دی(دی ۲۰)۱۶:۰۰جمعه۲۳(دی ۲۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی صنایع و پدافند غیرعامل استان زنجان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنایع و پدافند غیرعامل استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۰دی(دی ۲۰)۱۶:۰۰جمعه۲۳(دی ۲۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاون استان زنجان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاون استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۲۶دی(دی ۲۶)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه مبلمان منزل- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه مبلمان منزل- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۰:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۱۷:۰۰سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی- شهرآفتاب ۱۴۰۱سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه، ماشین برقی- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۰:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه ورزش، محصولات نوین ،اوقات فراغت،تجهیزات وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱پنجمین نمایشگاه ورزش، محصولات نوین ،اوقات فراغت،تجهیزات وابسته- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی کیف و کفش، چرم و صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی کیف و کفش، چرم و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ایران-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی طبیعت گردی، راهنمایان سفر، کوهنوردی، تجهیزات و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی طبیعت گردی، راهنمایان سفر، کوهنوردی، تجهیزات و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی دفاتر گردشگری، سفر و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی دفاتر گردشگری، سفر و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی آفرود، کمپینگ، خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی آفرود، کمپینگ، خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی تبلیغات و روابط عمومی ها - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی تبلیغات و روابط عمومی ها - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۲:۰۰بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی - مشهد ۱۴۰۱بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۲:۰۰یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ها - مشهد ۱۴۰۱یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ، موکت و کفپوش ها - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۲:۰۰نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری ، منسوجات خانگی - مشهد ۱۴۰۱نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری ، منسوجات خانگی - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

پنجشنبه۲۹دی(دی ۲۹)۰۹:۰۰یکشنبه۰۲بهمن(بهمن ۲)۱۷:۰۰دومین نمایشگاه آموزش ،خدمات وتکنولوژی های نوین آموزشی وصنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

پنجشنبه۲۹دی(دی ۲۹)۰۹:۰۰یکشنبه۰۲بهمن(بهمن ۲)۱۷:۰۰بیستمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان ،چوب و صنایع وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

پنجشنبه۲۹دی(دی ۲۹)۰۹:۰۰یکشنبه۰۲بهمن(بهمن ۲)۱۷:۰۰دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

پنجشنبه۲۹دی(دی ۲۹)۰۹:۰۰یکشنبه۰۲بهمن(بهمن ۲)۱۷:۰۰پنجمین نمایشگاه بین المللی کار- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۰۳بهمن(بهمن ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۷(بهمن ۷)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۴بهمن(بهمن ۴)۱۶:۰۰جمعه۰۷(بهمن ۷)۲۲:۰۰نمایشگاه الکامپ و تلکام و فناوری های نوین- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه الکامپ و تلکام و فناوری های نوین- بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

چهارشنبه۰۵بهمن(بهمن ۵)۱۶:۰۰شنبه۰۸(بهمن ۸)۲۲:۰۰هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان - مشهد ۱۴۰۱هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و آبزیان - مشهد ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی مشهد

پنجشنبه۰۶بهمن(بهمن ۶)۱۰:۰۰دوشنبه۱۰(بهمن ۱۰)۱۸:۰۰چهاردهمین نمایشگاه صنعت خودرو- اصفهان ۱۴۰۱چهاردهمین نمایشگاه صنعت خودرو- اصفهان ۱۴۰۱نمایشگاه اصفهان

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۰۰:۰۰دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۱۷:۰۰چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آلات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۱۷:۰۰بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۱۷:۰۰هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۱۰بهمن(بهمن ۱۰)۱۶:۰۰پنجشنبه۱۳(بهمن ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه۱۰بهمن(بهمن ۱۰)۱۶:۰۰پنجشنبه۱۳(بهمن ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه گیاهان دارویی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه گیاهان دارویی- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

دوشنبه۱۰بهمن(بهمن ۱۰)۱۶:۰۰پنجشنبه۱۳(بهمن ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۰:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۱۷:۰۰اولین نمایشگاه خانه مدرن ، دکوراسیون و معماری داخلی- شهرآفتاب ۱۴۰۱اولین نمایشگاه خانه مدرن ، دکوراسیون و معماری داخلی- شهرآفتاب ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی فرش - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرش - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۱:۰۰نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۲:۰۰نمایشگاه شیرینی، شکلات، قهوه و نسکافه - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه شیرینی، شکلات، قهوه و نسکافه - بوشهر ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی بوشهر

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۰۰:۰۰دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۱۷:۰۰چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آلات وتجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۱۷:۰۰بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه۰۹بهمن(بهمن ۹)۰۹:۰۰چهارشنبه۱۲(بهمن ۱۲)۱۷:۰۰هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته- تهران ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی تهران

دوشنبه۱۰بهمن(بهمن ۱۰)۱۶:۰۰پنجشنبه۱۳(بهمن ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،تبدیلی و ماشین آلات وابسته- شیراز (فارس) ۱۴۰۱نمایشگاه بین المللی شیراز (شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)