برای اشتراک در پلن های مخفی مانند “مراکز نمایشگاهی” و “اساتید/دانشجویان” لطفا پس از ثبت نام بصورت کاربر ساده، اطلاعات خود را از طریق بخش “تماس با ما” برای ما ارسال فرمایید تا پس از بررسی دسترسی جدید ایجاد گردد.

مشارکت کننده/کارشناس
۳۰ هزارتومان
مشاهده و دریافت تقویمهای جدولی و قابل پرینت و دسترسی به بخش تغییرات تقویمها، دریافت رایگان فایل ها و خبرنامه
اشتراک ۳۰ روزه ۳۰ هزار تومان
ارائه دهنده خدمات
۴۰ هزار تومان
دریافت رایگان فایل ها و خبرنامه ،مشاهده و دریافت تقویمهای جدولی و قابل پرینت و دسترسی به بخش تغییرات تقویمها، نمایش کاربر در فهرست ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی
اشتراک ۳۰ روزه ۴۰ هزار تومان
غرفه ساز
۵۰ هزار تومان
دریافت رایگان فایل ها و خبرنامه، مشاهده و دریافت تقویمهای جدولی و قابل پرینت و دسترسی به بخش تغییرات تقویمها، نمایش کاربر در فهرست غرفه سازان نمایشگاهی
اشتراک ۳۰ روزه ۵۰ هزار تومان
برگزارکننده نمایشگاه
۳۰۰ هزارتومان
درج رایگان رویداد و خبر نمایشگاهی، دریافت رایگان فایل ها و خبرنامه، نمایش کاربر در فهرست برگزارکنندگان نمایشگاه ، مشاهده و دریافت تقویمهای جدولی و قابل پرینت و دسترسی به بخش تغییرات تقویمها
اشتراک ۱۸۰ روزه ۳۰۰ هزارتومان