درج خبر یا مقاله نمایشگاهی:

صنعت نمایشگاهی یک صنعت نوپا و جوان است که با یاری فرهیختگان و اساتید گرامی به بار خواهد نشست ، دیرزمانی بود که مقالات ارائه شده در زمینه صنعت نمایشگاهی لا به لای مقالات هنری یا بازرگانی گم گردیده و با توجه به حجم کم این مقالات نادیده گرفته شده و فراموش می شد . پایگاه مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران با هدف ارج نهادن به این صنعت و با آرزوی رسانیدن این صنعت به جایگاه حقیقی خود ، دست تمامی فعالان و صاحب نظران این عرصه را به گرمی می فشارد و آمادگی خود را برای قرار دادن مقالات به نام نویسنده محترم اعلام می دارد.

برای هرگونه سوال و نظری به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.
[cscf-contact-form]