02126409902 - 02126409905

رویدادهای این برگزارکننده

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

چهارشنبه14اردیبهشت(اردیبهشت 14)09:00شنبه17(اردیبهشت 17)16:00بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده،بهداشتی،سلولزی و ماشین آلات وابسته- تهران 1401نمایشگاه بین المللی تهران

X