فهرست  نمایشگاههای خارجی سال ۱۳۹۴

 

۱٫ بین المللی ساختمان مسقط  – عمان نمایشگاه ۱۰ لغایت ۱۳ فروردین شرکت همایش سازان پیشگام ۰۲۱-۷۷۴۷۰۲۰۴-۷۷۴۲۶۰۶۲

www.iran-exhibitions.org

۲٫ مایشگاه بین المللی متالورژی پکن  – چین ۱۱ لغایت ۱۴ فروردین شرکت مرآت تجارت سپاهان ۰۳۱-۳۲۲۳۶۳۸۲

www.merattejarat.com

۳٫ بین المللی حلال کوالالامپور  – مالزینمایشگاه ۱۲ لغایت ۱۵  فروردین شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۴٫  نمایشکاه بین المللی پروژه دوحه  – قطر ۱۶ لغایت ۱۹ اردیبهشت شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۵٫ بین المللی صنعت ساختمان جاکارتا  – اندونزی نمایشگاه ۱۷ لغایت ۱۹ اردیبهشت شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۶٫ بین المللی سنگ، کاشی و سرامیک نمایشگاه خاورمیانه دبی  – امارات ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱- ۳۲۶۰۳۰۰۶www.isfahanfair.ir
۷٫ بین المللی فرش، کفپوش و دیوار پوش نمایشگاه خاورمیانه دبی  – امارات ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۸٫ بین المللی بازرگانی الجزیره  – الجزایرنمایشگاه ۶ لغایت ۱۲ خرداد شرکت یاران کار آفرین پاسارگاد ۰۲۱-۸۸۵۴۰۲۵۲-۵www.yarankarafarin.ir
۹٫  نمایشگاه بین المللی پروژه بیروت  – لبنان ۱۲ لغایت  ۱۵خرداد شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۱۰٫ اختصاصی ایران در لاگوس  – نیجریهنمایشگاه ۱۹ لغایت ۲۱ خرداد شرکت پارس رستاک ۰۲۱-۸۸۵۴۰۲۵۲

www.parsrastak.com

۱۱٫ بین المللی بازرگانی کان مینگ  – چیننمایشگاه ۲۲ لغایت ۲۶ خرداد شرکت مرآت تجارت سپاهان ۰۳۱-۳۲۲۳۶۳۸۲

www.merattejarat.com

۱۲٫ بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ نمایشگاه ۲۲ – ۲۶ مرداد شرکت تجارت و رویداد آرسا ۰۵۱-۳۷۶۵۳۰۸۰

www.aresa.ir

۱۳٫ نمایشگاه تخصصی ساختمان، برق، نفت و گاز و خدمات فنی و  مهندسی ایران در عشق آباد  – ترکمنستان

( ایران پروژه)

۲۸ – ۳۰ مرداد شرکت پارس پگاه تجارت ۰۲۱- ۴۴۰۵۵۰۷۷www.parspegahtejarat.com
۱۴٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در آکتائو-قزاقستان مرداد شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ۰۵۱-۳۸۶۴۱۷۷۲

www.mappna

۱۵٫  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  عشق آباد – ترکمنستان ۵ – ۷ شهریور شرکت همایش  سازان پیشگام ۰۲۱-۷۷۵۱۶۶۱۴

www.iran-exhibitions.ir

۱۶٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز اربیل – عراق ۱۴-۱۱ شهریور شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا   ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۱۷٫ بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی مسقط  – عمان نمایشگاه ۱۶ – ۱۸ شهریور شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۱۸٫ بین المللی غذا و هتلداری مسقط  – عمان نمایشگاه ۱۶ – ۱۸ شهریور شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۱۹٫  نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بغداد – عراق ۲۹- ۲۶ شهریور شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا  ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۲۰٫  نمایشگاه بین المللی ۱*۳ تلکام/خودرو/اگروفود بغداد – عراق شهریور شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۲۱٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی بغداد – عراق ۶- ۸ مهر شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۲٫ نمایشگاه بین المللی تخصصی زیر ساخت ها و پروژه های صنعتی مسقط – عمان (INFRA OMAN) ۱۳-۱۵ مهر شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۲۳٫  نمایشگاه بین المللی بازرگانی اربیل – عراق ۱۳-۱۶ مهر شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۴٫ پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی پان آرمنیا ایروان-ارمنستان ۱۶-۱۹ مهر شرکت همایشگران سام ۲۲۸۸۶۶۶۰-۲۲۸۹۳۰۰۸www.samexco.com
۲۵٫ نمایشگاه بین المللی مواد غذایی کلن – آلمان (ANUGA 2015) ۱۸-۲۲ مهر شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۲۶٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در مزار شریف – افغانستان ۲۱-۲۴ مهر شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ۰۵۱-۳۸۶۴۱۷۷۲

www.mappna

۲۷٫  نمایشگاه بین المللی پروژه انرژیاربیل – عراق ۲۷-۳۰ مهر شرکت نوژن راد ۰۲۱- ۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۸٫  نمایشکاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی (اگروفود) اربیل – عراق آبان شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۹٫ بین المللی نفت و گاز عشق آباد  – ترکمنستان نمایشگاه آبان شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۳۰٫  نمایشگاه بین المللی ساختمانBIG5 دبی  – امارات آبان شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۳۱٫ جهل و دومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد – عراق ۱۰-۱۹ آبان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۳۲٫ اختصاصی ایران در هرات  – افغانستاننمایشگاه ۱۲- ۱۵آبان شرکت تجارت و رویداد آرسا ۰۵۱-۳۷۶۵۳۰۸۰-۳۷۶۵۰۶۸۰

www.aresa.ir

۳۳٫  نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه DBX – عراق ۲۲ – ۲۵ آبان شرکت ایدرو ۰۲۱-۲۲۶۶۲۷۷۴

www.idro-fairs.com

۳۴٫  نمایشگاه تخصصی ایران پروژه باکو- آذربایجان آبان شرکت پارس پگاه تجارت ۰۲۱-۴۴۰۵۵۰۷۷

www.parspegahtejarat.com

۳۵٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی خودروبغداد – عراق آذر شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۳۶٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز بصره – عراق آذر شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۳۷٫ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول – ترکیه آذرماه ۹۴       (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می شود) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۳۸٫ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط – عمان نیمه دوم سال ۹۴ (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می شود) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۳۹٫ سی و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم – سودان ۵-۱۲ بهمن شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۴۰٫ بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، مواد اولیه و محصولات مسکو- روسیه (PROD EXPO) ۱۹-۲۳ بهمن شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۴۱٫ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بغداد – عراق نیمه دوم سال ۹۴ (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می شود) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۴۲٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل  – افغانستان بهمن شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ۰۵۱-۳۸۶۴۱۷۷۲

www.mappna

۴۳٫  نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات و حمل و نقل اربیل – عراق اسفند شرکت ایدرو ۰۲۱- ۲۲۶۶۲۷۷۴

www.idro-fairs.com

۴۴٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در عشق آباد  – ترکمنستان اسفند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با همکاری شرکت پارس پگاه تجارت ۰۲۱-  ۴۴۰۵۵۰۷۷

www.parspegahtejarat.com

۴۵٫  نمایشگاه تخصصی پروژه و فنی مهندسی  کابل – افغانستان اسفند شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا  ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : ۲۲۶۶۴۰۷۷                 نمابر: ۲۲۶۶۲۵۴۳

منبع : وب سایت سازمان توسعه تجارت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید