فهرست نمایشگاههای خارجی سال ۱۳۹۴


فهرست  نمایشگاههای خارجی سال ۱۳۹۴

 

۱٫ بین المللی ساختمان مسقط  – عمان نمایشگاه ۱۰ لغایت ۱۳ فروردین شرکت همایش سازان پیشگام ۰۲۱-۷۷۴۷۰۲۰۴-۷۷۴۲۶۰۶۲

www.iran-exhibitions.org

۲٫ مایشگاه بین المللی متالورژی پکن  – چین ۱۱ لغایت ۱۴ فروردین شرکت مرآت تجارت سپاهان ۰۳۱-۳۲۲۳۶۳۸۲

www.merattejarat.com

۳٫ بین المللی حلال کوالالامپور  – مالزینمایشگاه ۱۲ لغایت ۱۵  فروردین شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۴٫  نمایشکاه بین المللی پروژه دوحه  – قطر ۱۶ لغایت ۱۹ اردیبهشت شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۵٫ بین المللی صنعت ساختمان جاکارتا  – اندونزی نمایشگاه ۱۷ لغایت ۱۹ اردیبهشت شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۶٫ بین المللی سنگ، کاشی و سرامیک نمایشگاه خاورمیانه دبی  – امارات ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱- ۳۲۶۰۳۰۰۶www.isfahanfair.ir
۷٫ بین المللی فرش، کفپوش و دیوار پوش نمایشگاه خاورمیانه دبی  – امارات ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۸٫ بین المللی بازرگانی الجزیره  – الجزایرنمایشگاه ۶ لغایت ۱۲ خرداد شرکت یاران کار آفرین پاسارگاد ۰۲۱-۸۸۵۴۰۲۵۲-۵www.yarankarafarin.ir
۹٫  نمایشگاه بین المللی پروژه بیروت  – لبنان ۱۲ لغایت  ۱۵خرداد شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۱۰٫ اختصاصی ایران در لاگوس  – نیجریهنمایشگاه ۱۹ لغایت ۲۱ خرداد شرکت پارس رستاک ۰۲۱-۸۸۵۴۰۲۵۲

www.parsrastak.com

۱۱٫ بین المللی بازرگانی کان مینگ  – چیننمایشگاه ۲۲ لغایت ۲۶ خرداد شرکت مرآت تجارت سپاهان ۰۳۱-۳۲۲۳۶۳۸۲

www.merattejarat.com

۱۲٫ بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ نمایشگاه ۲۲ – ۲۶ مرداد شرکت تجارت و رویداد آرسا ۰۵۱-۳۷۶۵۳۰۸۰

www.aresa.ir

۱۳٫ نمایشگاه تخصصی ساختمان، برق، نفت و گاز و خدمات فنی و  مهندسی ایران در عشق آباد  – ترکمنستان

( ایران پروژه)

۲۸ – ۳۰ مرداد شرکت پارس پگاه تجارت ۰۲۱- ۴۴۰۵۵۰۷۷www.parspegahtejarat.com
۱۴٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در آکتائو-قزاقستان مرداد شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ۰۵۱-۳۸۶۴۱۷۷۲

www.mappna

۱۵٫  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  عشق آباد – ترکمنستان ۵ – ۷ شهریور شرکت همایش  سازان پیشگام ۰۲۱-۷۷۵۱۶۶۱۴

www.iran-exhibitions.ir

۱۶٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز اربیل – عراق ۱۴-۱۱ شهریور شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا   ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۱۷٫ بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی مسقط  – عمان نمایشگاه ۱۶ – ۱۸ شهریور شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۱۸٫ بین المللی غذا و هتلداری مسقط  – عمان نمایشگاه ۱۶ – ۱۸ شهریور شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۱۹٫  نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بغداد – عراق ۲۹- ۲۶ شهریور شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا  ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۲۰٫  نمایشگاه بین المللی ۱*۳ تلکام/خودرو/اگروفود بغداد – عراق شهریور شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۲۱٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی بغداد – عراق ۶- ۸ مهر شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۲٫ نمایشگاه بین المللی تخصصی زیر ساخت ها و پروژه های صنعتی مسقط – عمان (INFRA OMAN) ۱۳-۱۵ مهر شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۲۳٫  نمایشگاه بین المللی بازرگانی اربیل – عراق ۱۳-۱۶ مهر شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۴٫ پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی پان آرمنیا ایروان-ارمنستان ۱۶-۱۹ مهر شرکت همایشگران سام ۲۲۸۸۶۶۶۰-۲۲۸۹۳۰۰۸www.samexco.com
۲۵٫ نمایشگاه بین المللی مواد غذایی کلن – آلمان (ANUGA 2015) ۱۸-۲۲ مهر شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۲۶٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در مزار شریف – افغانستان ۲۱-۲۴ مهر شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ۰۵۱-۳۸۶۴۱۷۷۲

www.mappna

۲۷٫  نمایشگاه بین المللی پروژه انرژیاربیل – عراق ۲۷-۳۰ مهر شرکت نوژن راد ۰۲۱- ۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۸٫  نمایشکاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی (اگروفود) اربیل – عراق آبان شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۲۹٫ بین المللی نفت و گاز عشق آباد  – ترکمنستان نمایشگاه آبان شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۳۰٫  نمایشگاه بین المللی ساختمانBIG5 دبی  – امارات آبان شرکت نمایشگاهی اصفهان ۰۳۱-۳۲۶۰۳۰۰۶

www.isfahanfair.ir

۳۱٫ جهل و دومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد – عراق ۱۰-۱۹ آبان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۳۲٫ اختصاصی ایران در هرات  – افغانستاننمایشگاه ۱۲- ۱۵آبان شرکت تجارت و رویداد آرسا ۰۵۱-۳۷۶۵۳۰۸۰-۳۷۶۵۰۶۸۰

www.aresa.ir

۳۳٫  نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه DBX – عراق ۲۲ – ۲۵ آبان شرکت ایدرو ۰۲۱-۲۲۶۶۲۷۷۴

www.idro-fairs.com

۳۴٫  نمایشگاه تخصصی ایران پروژه باکو- آذربایجان آبان شرکت پارس پگاه تجارت ۰۲۱-۴۴۰۵۵۰۷۷

www.parspegahtejarat.com

۳۵٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی خودروبغداد – عراق آذر شرکت نوژن راد ۰۲۱-۸۸۷۴۸۷۱۳

www.nojanrad.com

۳۶٫  نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز بصره – عراق آذر شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

۳۷٫ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول – ترکیه آذرماه ۹۴       (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می شود) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۳۸٫ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط – عمان نیمه دوم سال ۹۴ (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می شود) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۳۹٫ سی و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم – سودان ۵-۱۲ بهمن شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۴۰٫ بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، مواد اولیه و محصولات مسکو- روسیه (PROD EXPO) ۱۹-۲۳ بهمن شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۴۱٫ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بغداد – عراق نیمه دوم سال ۹۴ (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می شود) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ۲۲۶۶۲۶۹۰

www.iranfair.com

۴۲٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل  – افغانستان بهمن شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ۰۵۱-۳۸۶۴۱۷۷۲

www.mappna

۴۳٫  نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات و حمل و نقل اربیل – عراق اسفند شرکت ایدرو ۰۲۱- ۲۲۶۶۲۷۷۴

www.idro-fairs.com

۴۴٫  نمایشگاه اختصاصی ایران در عشق آباد  – ترکمنستان اسفند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با همکاری شرکت پارس پگاه تجارت ۰۲۱-  ۴۴۰۵۵۰۷۷

www.parspegahtejarat.com

۴۵٫  نمایشگاه تخصصی پروژه و فنی مهندسی  کابل – افغانستان اسفند شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا  ۴۲۹۱۷۰۰۰-۰۲۱

www.mandtgroup.com

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : ۲۲۶۶۴۰۷۷                 نمابر: ۲۲۶۶۲۵۴۳

منبع : وب سایت سازمان توسعه تجارت

برچسب ها

درباره: exbizorg

افتخار می کنیم به اینکه میزبان شما در پایگاه مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز ) هستیم . رسالت ما در به اشتراک گذاری اطلاعاتمان از رویدادهای نمایشگاهی ایران به منظور مشارکت و بازدید بهتر کاربران و بازدیدکنندگان این پایگاه است ، پس متواضعانه آرزو و درخواست داریم که با تصحیح و تکمیل اطلاعات مربوط به رویدادها ، مکانهای نمایشگاهی و مجریان نمایشگاه ها ، یکدیگر را در دست یابی به اطلاعات صحیح و کاربردی یاری نماییم .(با تشکر و احترام ، حمید شهابیان).

پیشنهادات ، انتقادات و نظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

اعضای جدید

ضمن خوش آمد گویی به :

  • _8262
  • nazaninmokhtarian
  • _8587
  • 13660210
  • 9128360052

برای عضویت در خانواده 4077 نفری اکسبیز ، شما هم به ما بپیوندید.
عضو شوید (کلیک کنید)

عبارت تصادفی

آیا می دانستید که
به طور متوسط 22 درصد از بودجه ارتباطات بازاريابي هر شركت آمریکایی در حال حاضر به بازاريابي نمايشگاهي اختصاص دارد

تبلیغ داخلی

  • دانلود

اکسبیز حمایت می کند از …