نوشته‌ها

ارزیابی معیارهای برگزاری رویدادهای تجاری با کمک GIS  و AHP

ارزیابی معیارهای برگزاری رویدادهای تجاری با کمک GIS  و AHP

,
ارزیابی معیارهای برگزاری رویدادهای تجاری با کمک GIS  و AHP علی رجب زاده کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیرعامل شرکت نمایشگاهی دکوپاژ Email: decopazh.stallex@gmail.com چکیده امروزه برگزاری رویدادهای تجاری و مشارکت در آنها، مانند گذشته نیست و…