نوشته‌ها

باز خوانش مفاهیم والگوهای مدیریت برگزاری رویدادهای تجاری در شرایط کرونا

باز خوانش مفاهیم والگوهای مدیریت برگزاری رویدادهای تجاری در شرایط کرونا

 

   باز خوانش مفاهیم والگوهای مدیریت برگزاری رویدادهای تجاری در شرایط بحران
            وبررسی استراتژی‌های پدیدار شونده (با مطالعه رفتاری بحران جهانی کرونا) 

علی رجب زاده

کارشناس ارشد مهندسی عمران

مدیرعامل شرکت نمایشگاهی دکوپاژ

decopazh.stallex@gmail.com

 

چکیده

امروزه نمایشگاهها به عنوان یکی از مهترین ابزارهای تجاری در توسعه اقتصاد پایدار و همچنین یکی از ارکان مهم توسعه کسب و کار شناخته می‌شوند. ظهور عصر مصرف گرایی و رشد چشم گیر تکنولوژی و تولید کالاهای جدید و تنوع این محصولات و در پی آن رقابت شدید در بازار، صنعت نمایشگاه را به بستری مناسب برای معرفی کالا و خدمات از سوی ارائه کنندگان آن‌ها تبدیل کرده است.

نمایشگاه‌های تجاری که شکل امروزی خود را تقریباً در همان فرمت اکسپو سال ۱۸۵۱ کریستال پالاس لندن حفظ کرده‌اند، با توجه به تغییر ذائقه مردم در فرهنگ‌های مختلف و تنوع محصولات و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی خدمات متنوع، در این سال‌ها رونق بسیار خوبی داشته‌اند. این رونق باعث به وجود آمدن مشاغل مستقیم یا غیر مستقیم با برگزاری نمایشگاه‌ها بوده است و حتی این تأثیر بر حوزه‌های دیگر مانند حمل و نقل، هتلینگ و صنعت چاپ و در حالت کلی در درآمد ناخالص ملی ملموس و قابل مشاهده است.

متولیان برگزاری نمایشگاه‌ها ، بحران‌های مختلفی مانند جنگ، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات بازارهای مالی و امثال آن را درگذر تقریبا دو قرن تجربه کرده‌ اند و هر بار به نحوی از آن عبور کرده‌اند. اما آیا بحران‌ها توانسته‌اند بر شاکله صنعت نمایشگاهی و سیاستگذاری‌های آن تأثیر بگذارند و این تأثیرات تا چه حد بوده است؟

بررسی رفتاری رویدادهای تجاری ، نشان از تأثیرپذیری اقتصاد نمایشگاه از بحران‌ها دارد که میزان این تأثیر نسبت مستقیمی با عمق بحران پدیدار شده دارد. نکته مشخص این است که در مدیریت بحران‌ استراتژی‌های تدوینی کارآمد نخواهند بود و عامل تعیین کننده در عبور از بحران ، استراتژی‌های تکوینی و یا پدیدار شونده است . این رویکرد با گذر از برخی مفاهیم و معیارهای سنتی همراه خواهد بود که می‌تواند پارادایم‌های موجود در صنعت نمایشگاهی را تغییر دهد. باید در نظر داشت که برای برون رفت از بحرانی مانند بحران جهانی کرونا راه حلی کوتاه و میانبر وجود ندارد، اما ظهور این پدیده فرصتی ایجاد می‌کند که استراتژیست‌های این صنعت ،لایه‌های ساختاری آن را مورد هدف و بازنگری قرار دهند.

 

کلمات کلیدی

رویداد، مدیریت رویدادهای تجاری، نمایشگاه، مدیریت بحران، استراتژی‌های تکوینی، پارادایم

۱- مقدمه

نمایشگاه‌های تجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تجارت شناخته می‌شوند که نقش مهمی را در ارزش افزوده تولیدات داخلی کشورها بازی می‌کنند. رونق نمایشگاه‌ها متأثر از روند بازار و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است و این اثرپذیری می‌تواند به صورت منطقه‌ای و یا جهانی باشد.

با توجه به ماهیت نمایشگاه، رویدادهای تجاری در زمان بحران‌های اقتصادی، خود به عنوان رهیافتی مؤثر قلمداد می‌شوند که علاوه بر کارکرد معمول آن می‌تواند با توجه به مؤلفه‌های مؤثرش در برون رفت از بحران نیز نقش آفرینی کند اما نکته قابل توجه این است که این بحران‌ها تا چه حد بر پارامترهای مدل کسب و کار برگزاری نمایشگاه‌ها اثرگذار است و یا به تعبیری با چه تغییری در ساز و کار برگزاری این رویدادها می‌توان از بحران عبور کرد.

شاید در بحران‌های اقتصادی مثل نوسانات بازارهای مالی و یا کاهش پول ملی، برگزارکنندگان رویدادهای تجاری نقش خود را در بازگشت رونق اقتصادی بازی کنند و البته با پذیرش همه ریسک‌های موجود در آن شرایط، که فداکارانه هم به نظر برسد، اما در بحرانی مانند پندمیک کرونا،با توجه به ساختار شکلی نمایشگاه، صنعت نمایشگاه و کسب و کار آن ،خود می‌تواند به عنوان یک بخش مهم آسیب پذیر اقتصادی قلمداد شود. در این شرایط تغییرات شکلی (کاهش حجم نمایشگاه، کاهش قیمت‌ها) یکی از معمول‌ترین راه‌هاست اما تحلیل شرایط نشان می‌دهد که تغییرات شکلی به تنهایی کافی نیست و این تغییرات باید درلایه های ساختار صورت پذیرد.

 

۲- بحران و مواجهه با بحران

تعریف بحران: بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا غیرطبیعی به طور ناگهانی یا تدریجی به وجود می‌آید و باعث در هم شکسته شدن روال متعارف زندگی شود و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی به گونه‌ای تحمیل می‌نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی است. بحران‌ها معمولا غیرقابل پیش بینی هستند و باید برای کنترل بحران‌ها چاره جویی کرد تا بتوان خسارات وارده را به حداقل ممکن رساند. بحران می‌تواند تقسیم بندی زیرا را داشته باشد:

۱- از نظر ماهیت: طبیعی یا غیر طبیعی باشد.

۲- از نظر منبع و منشا: داخلی یا خارجی باشد.

۳- از نظر نحوه ظهور: تدریجی یا ناگهانی باشد.

۴- از نظر مانایی: مانا یا گذرا باشد.

بحران‌ها از هر دسته‌ای که باشند می‌توانند صدمات و خسارات متعددی داشته باشند. گاها در صورت عدم کنترل بحران، آثار و عواقب آن می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را بسته به محیط وقوع بحران وارد نماید.

مدیریت و کنترل بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است و یک مدیریت بحران کارآمد درک مناسب مدیران از برنامه‌ریزی مؤثر و شناخت سازمانی را می‌طلبد. واکنش به بحران دو سویه است، هم از طرف کسب و کارها و هم از طرف مشتریان و دیگر گروه‌های ذینفع.

 

۳- پارادایم (Paradigm)

پارادایم‌ سرمشق و الگوی مسلط و چهارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه‌ای از الگوها و نظریه‌ها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل داده ‌است. هر گروه یا جامعه واقعیات پیرامون خود را در چهارچوب الگو واره‌هایی که به آن عادت کرده تحلیل و توصیف می‌کند. در واقع پارادایم یک الگوی رفتاری است. توماس کوهن در کتاب “ساختار انقلاب علمی” مفهوم شیفت پارادایم را مطرح می‌کند که در واقع تغییر تدریجی در الگوهای موجود و در نهایت تغییر در روش اجراست.

 

۳-۱- تغییر پارادایم

تغییر پارادایم یا شیفت پارادایم، ادامه پیوسته مسیر تغییر و توسعه تدریجی علم و نگرش نیست، بلکه تغییر پارادایم زمانی روی می‌دهد که مفروضات پایه‌ای ما تغییر کند. تغییر پارادایم معمولاً با مقاومت‌های صنفی و اجتماعی روبه رو می‌شود زیرا در واقع تغییر پارادایم ساختار قالب ذهنی افراد را هدف قرار می‌دهد و تغییر آن را تا حد زیادی سخت می‌کند. حضور بحران با همه معضلات فرصتی را فراهم می‌آورد تا در برخی از این پارادایم‌ها تجدید نظر کرد.

 

۴- استراتژی‌های تدوینی و استراتژی‌های پدیدار شونده

از دیدگاه بیرس و رابینسون، مدیریت استراتژیک عبارت است از مجموعه تصمیمات و فعالیت‌های تدوین شده و اجرای استراتژی طراحی شده برای دستیابی به هدف‌های سازمان. از نظر هانگر و ویلن، مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیمات و فعالیت‌های مدیریتی است که عملکرد آتی یک شرکت را تعیین می‌کند و بر نظارت و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی و نقاط قوت و ضعف یک شرکت به منظور تدوین و اجرای جهت گیری استراتژیک جدید برای آن تاکید دارد.

هنری مینتزبرگ در تبیین رویکرد نوین استراتژی، این پیش‌فرض رویکرد سنتی که «استراتژی سازمان همیشه نتیجه برنامه ریزی عقلایی است» را صحیح نمی‌داند. از نظر مینتزبرگ، استراتژی رویداد یا واکنشی اضطراری به شرایط غیرقابل پیش‌بینی است و نه چیزی که از قبل برنامه ریزی شده باشد. وی استراتژی را «الگویی از جریان تصمیم‌ها و اقدام‌ها» تعریف می‌کند. در تعریف وی، «الگو» هم به قصد (برنامه ریزی شده) و هم به وجود اضطرار (برنامه ریزی نشده) اشاره دارد. از نظر وی، سازمان‌ها در دنیای واقعی ترکیبی از استراتژی‌های مبتنی بر اضطرار و استراتژی‌های مبتنی بر قصد قبلی را به کار می‌گیرند. در واقع استراتژی محقق شده هر شرکت ترکیبی از استراتژی سنجیده و برنامه ریزی شده و استراتژی نوظهور یا نوخاسته (پاسخ‌های واکنشی بدون برنامه ریزی قبلی به شرایط در حال تغییر) است. بنابراین در زمان بحران آنچه کارآمد به نظر می‌رسد استراتژی‌های نوظهور یا پدیدار شونده خواهد بود.

 

۵- بررسی برخی پارادایم‌های برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و استراتژی‌های پدیدار شونده احتمالی (پیشنهادی)

با توجه به تعریف پارادایم در بخش ۳، در برخی متون از پارادایم به عنوان مکتب و رهیافت و در برخی متون به عنوان الگو استفاده شده است. در اینجا منظور از پارادایم الگوهای پذیرفته شده در صنعت برگزاری رویدادهای تجاری است که انتظار می‌رود در شرایط حدوث بحران جهانی کرونا این الگوها متناسب با اتخاذ استراتژی‌های تکوینی تغییر کنند.

قبل از بررسی این الگوها بهتر است تأثیر بحران کرونا را بر سه رکن اصلی برگزاری رویدادهای تجاری به لحاظ اقتصادی و روانی را بررسی کرد. این سه رکن اساسی به شرح ذیل‌اند:

۱- مجموعه برگزارکنندگان رویدادهای تجاری و ارائه کنندگان خدمات (سایت داران، مجریان، خدمات غرفه سازی، حمل و نقل و…)(Organizers)

۲- مشارکت کنندگان (Exhibitors)

۳- بازدید کنندگان (Visitors)

 

بررسی تأثیرات اقتصادی بحران کرونا

در پی شیوع بحران کرونا که تعطیلی کسب و کارها را به دنبال داشت، به جز در برخی از صنایع محدود، لطمات زیادی را به کسب و کارهای متوسط و کوچک وارد نموده است. در برخی موارد ، نامعلوم بودن زمان عادی شدن شرایط، این بحران را تشدید کرده است. سیاست‌های قرنطینه نیز، نگرانی کسب و کارها را نسبت به سطح تقاضای مشتریان افزایش داده است که نه برگزار کنندگان می‌توانند تخمینی از حضور مشارکت کنندگان داشته باشند و نه مشارکت کنندگان با توجه به نگرانی زنجیره تامین مواد اولیه و تقاضای مشتریان می‌توانند برآوردی از آینده خود داشته باشند.

به همین دلیل نحوه برگزاری رویدادهای تجاری، زمان آن‌ها، تبعات حاصل از تغییر تاریخ برگزاری و چگونگی استقبال مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان، مدیران برگزار کننده رویدادهای تجاری را در برنامه ریزی این رویدادها دچار مشکل کرده است. شاید به راحتی قابل تصور نبود که رویداد مطرحی مثل ITB برلین که با حضور ۱۸۵ کشور و ۱۰٫۰۰۰ غرفه دار و ۲۳٫۰۰۰ بازدید کننده مدعو و ۵۰٫۰۰۰ بازدید کننده خصوصی و ۱۱۵۰۰۰ بازدید کننده تجاری و ۶٫۷ میلیارد یورو گردش مالی که نشان از اعتبار این رویداد نمایشگاهی دارد، به یکباره با ظهور بحران کرونا به تعطیلی کشانده شود.

براساس گزارشهای منتشر شده از سوی UFI ، صنعت نمایشگاهی هر ما ۹٫۲۲ میلیارد یورو به اقتصاد جهانی تزریق و۲۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند. عدم برپایی نمایشگاه‌ها از زمان لغو آن تا ۱۰ مارس ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۶٫۵ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرده است.

با این حال بررسی آسیب‌های اقتصادی در گروه‌های مختلف صنعتی و خدماتی دیگر که از مشتریان نمایشگا‌ه‌ها هستند مهم است .این آسیبها بر رفتارشناسی مشتریان نمایشگاهی تاثیرگذارخواهد بود. با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های بحران کرونا، ارائه یک مدل کلی برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی این بحران را کمی دشوار می‌سازد.

 

بررسی تأثیرات روانی بحران کرونا

تجربه نشان داده است که همه گیری‌ها فقط یک پدیده جسمانی نیستند بلکه در برخی موارد باعث ایجاد اختلالات روانی مانند هراس و استرس هم می‌شوند. در کنار این موارد احساس ناامنی را هم باید افزود. ترس از محیط‌های شلوغ و پر جمعیت مثل نمایشگاه‌ها می‌تواند در تعداد بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان نمایشگاه تأثیر بگذارد. البته این فشار روانی بر روی کسب و کارهای نمایشگاهی نیز ممکن است تأثیراتی از نوع شتاب‌زدگی ایجاد کند. این شتاب‌زدگی را می‌توان در دو مثال ارائه تقویم نمایشگاهی قبل از بررسی کامل تأثیرات کرونا و همچنین ارائه مدل مجازی برگزاری نمایشگاه‌ها مشاهده کرد.

در نقد برگزاری نمایشگاه‌ها به صورت مجازی باید این نکته مهم را در نظر داشت که برخی از رویدادها اعم از اقتصادی یا ورزشی و… ماهیت پیاده سازی فیزیکی دارند وا گر پلتفرم ارائه آن‌ها تغییر نماید ماهیت آن‌ها نیز عوض خواهد شد. به عنوان مثال مسابقات فوتبال در زمین چمن برگزار می‌شود، حال اگر فوتبال را به فضای مجازی و در قالب یک کامپیوتر شخصی ببرید به یک بازی کامپیوتری تبدیل می‌شود (FIFA) و ماهیتش عوض خواهد شد. این مثال درباره نمایشگاهها هم صدق میکند . انتقال نمایشگاه به فضای مجازی حتی در صورت بازخورد مناسب ، ماهیت نمایشگاه را عوض می کند و نام و کارکرد دیگری برای آن باید جستجو کرد.

همان طور که عنوان شد نه تنها تأثیرات اقتصادی بلکه باید تأثیرات روانی بحران را نیز در نظر گرفت. یکی از ساده‌ترین شکل‌های خروجی تأثیر روانی بحران کرونا بر روی نمایشگاه‌ها، احتمال کاهش استقبال مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان به دلیل ترس ایجاد شده از مکان‌های شلوغ می‌باشد. البته نباید از نظر دور داشت که پس از هر بحران استارت آپ‌ها و جریان‌های فکری عرصه حضور بیشتری پیدا خواهند کرد و رونق نوآوری و خلاقیت از مزایای پسا بحران خواهد بود.

با در نظر گرفتن این تأثیرات می‌توان درک کرد که تغییر در برخی از الگوها در برگزاری رویدادهای تجاری ضروری است. این تغییرات باید متناسب با تأثیرات وارده بر ۳ رکن برگزار کنندگان، مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان صورت بپذیرد.

 

حال بررسی برخی الگوهای رایج در صنعت نمایشگاه و ارائه استراتژی‌های پدیدار شونده احتمالی با در نظر گرفتن تأثیرات بحران کرونا ارائه می‌شود:

 

۵-۱- نزدیک بینی بازار

در مکاتب مدیریت اصطلاحی به نام “خطر نزدیک بینی” وجود دارد که در مواقعی به کار می‌رود که تولید کننده یا ارائه کننده خدمات، به جای آنکه نیاز مشتریان را در نظر بگیرد تمام تمرکز خود را بر روی کیفیت کالای تولیدی خود قرار می‌دهد. یعنی نیاز مشتری در نظر گرفته نمی‌شود. به عنوان مثال مشتری “مته” نمی‌خواهد بلکه او نیاز به سوراخ کردن دارد بنابراین اگر وسیله‌ی دیگری به جز مته کارش را انجام دهد به سراغ آن خواهد رفت و یا مشتری، عینک را برای “دیدن” می‌خواهد و اگر لیزر هم بتواند مشکل او را حل کند به سراغ لیزر می‌رود.

در فروشندگی هدف فقط فروش کالاست ولی در مارکتینگ هدف تامین نیازهای مشتری است یعنی تحصیل منافع مالی در راستای ارائه خدمات به مشتریان است. برای درک بهتر این مطلب دو مفهوم نیاز و خواسته را بررسی می‌کنیم:

اصلی‌ترین اصل بازاریابی نیاز انسان است. نیاز وضعیت احساس محرومیت است. نیازهای انسان متفاوت‌اند. این نیازها می‌تواند جسمانی، اجتماعی و یا عاطفی باشد. این نیازها توسط بازار تعیین نشده‌اند بلکه جزئی از تعریف انسان است. ولی خواسته، بسته به فرهنگ و خصوصیات شخصی تغییر کرده است. نیازها ثابت‌اند ولی خواسته بسته به فرهنگ‌ها متغیر است. به عنوان مثال همه مردم به غذا نیاز دارند ولی خواسته مردم ژاپن ماهی و لوبیا ، مردم ایتالیا پیتزا و مردم آمریکا سیب زمینی و همبرگر است.

حالا باید دید تعاریف نمایشگاهی امروز کدام بخش را تأمین کرده است. آیا نمایشگاه‌های تعریف شده در آلمان و تعداد آن‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای برگزاری نمایشگاه در ایران باشد؟ در تعریف بسیاری از رویدادهای نمایشگاهی در ایران نیازسنجی دقیقی صورت نمی‌پذیرد و خواسته متناظر رصد نمی شود.در برخی موارد همه برنامه ریزی‌ها صرفا در راستای تهیه یک تقویم نمایشگاهی است.

حال با توجه به تعدد این مراکز، هر کدام تلاش می‌کنند موضوعات نمایشگاهی بیشتری را تعریف کنند و ملاک سیستم درآمد هزینه مرکز نمایشگاهی است. به راحتی بعد از مدتی با در نظر گرفتن تعداد شورشیان بازار در بخش مراکز نمایشگاهی (مراکز غیر رسمی برگزارکننده نمایشگاه مثل هتلها) با رویدادهایی مواجه می‌شویم که در مواردی تا دو برابر تعداد مراکز نمایشگاهی در کشور برگزار می‌شوند . در این باب نمایشگاه‌های خودرو مثال خوبی است. اما این نمایشگاه‌ها براساس کدام نیاز صنعت خودرو تعریف شده‌اند و تعریف این رویدادها پاسخ کدام “خواسته” جامعه خودرویی ایران است؟

با نگاهی به تعداد رویدادهای خودرویی در آلمان و یا چین و مقایسه آن با تعداد نمایشگاههای مرتبط با آن در ایران می‌توان دریافت که در تعریف رویداد پرطرفداری مثل خودرو مبحث “توسعه تجارت ” که رسالت اصلی برگزاری نمایشگاههاست ،در مراکز نمایشگاهی ایران ،خیلی ملاک برنامه ریزی نبوده است. این نوع نگرش باعث میشود بصورت تدریجی صنعت خودرو به سمت فرابازار این صنعت گرایش پیدا کند. یک پارادایم نمایشگاهی در ایران تعریف رویدادهای تجاری در سطح ملی ولی بصورت محلی و با تصمیم سازی مدیران محلی است که حتی اگر نقدی هم بر آن صورت بپذیرد تجاوز به حقوق مردم محلی و استان پنداشته می‌شود.

حال با توجه به بحران کرونا و تأثیراتی که بر پیکره صنایع داشته است و احتمال شرایط انقباض اقتصادی را که در آن‌ها ایجاد می‌کند، شاید یکی از مهمترین استراتژی‌های تکوینی، کاهش تعدد نمایشگاه‌ها و هم‌گرا کردن مشارکت کنندگان در چند رویداد قوی و تأثیر گذار باشد.در شرایط بحران ،کسب و کارها به دنبال تامین نیازهای اصلی خود هستند و اگر توسعه تجارت خود را در نمایشگاه بدست نیاورند از سایر مزایای جنبی آن(که در شرایط غیر بحران اهمیت دارد) چشمپوشی می کنند وبرای رفع نیاز خود گزینه های دیگر را بررسی می کنند.

 

۵-۲- معیارها و آمارهای نمایشگاهی

از مهمترین معیارهای نمایشگاهی که تا کنون مطرح بوده است می‌توان به تعداد بازدید کنندگان و یا مساحت تحت پوشش نمایشگاه و تعداد مشارکت کنندگان اشاره کرد. اما همان طور که در بخش‌های قبل هم اشاره شد ترس از محیط‌های شلوغ و ایجاد فاصله گذاری اجتماعی از پیامدهای بحران کروناست که به راحتی می‌تواند کاهش چشم گیری در تعداد بازدید کننده یا مشارکت کننده داشته باشد.

در سال‌های گذشته نمایشگاه‌های تجاری نه تنها محیط‌های تخصصی بودند که با توجه به گستردگی و فضا سازی‌های مراکز نمایشگاهی در برخی موارد به عنوان سرگرمی هم از طرف بازدید کنندگان مورد استفاده قرار می‌گرفتند که در بهترین حالت این دسته می‌توان به پدیده بازدید کنندگان سرگردان اشاره نمود.

یکی از بهترین استراتژی‌های متناسب با شرایط فعالی بحران کرونا، عدم تاکید بر متراژ نمایشگاه و تعداد بازدید کننده است و به جای آن تعریف  “مشارکت کننده مؤثر”  و  “بازدید کننده متخصص”  است. قبل از این هم برخی از رویداد‌های تجاری در محیط‌های کوچکتر ولی با شرایط لاکچری برگزار شده‌اند که خیلی از آنها رویداد‌های موفقی نیز بوده‌اند. در این نوع رویدادها تعداد مشارکت کنندگان با توجه به قیمت بالای نمایشگاه کمتر می شود و بازدید کنندگان به صورت از قبل تعیین شده و با دعوتنامه از نمایشگاه بازدید می‌کنند. معیار موفقیت این نوع از نمایشگاه‌ها تعداد قراردادهای منعقده و یا جلسات    B to B می‌باشد. در این رویکرد نرخ خدمات افزایش می‌یابد و در مقابل خدمات اثربخش‌تر می‌شوند واگر  نمایشگاهها با تعداد محدود مشارکت کننده و بازدید کننده و البته هدفنمند برگزار شود (مشارکت کننده مؤثر و  بازدید کننده متخصص )علاوه بر تامین ملزومات پروتکلهای بهداشتی ، تخصصی تر نیز خواهند شد.

 

 

۵-۳- عدم وحدت مدیریت در نظام نمایشگاهی کشور

همان طور که در بخش قبلی اشاره شد با توجه به تعدد مراکز نمایشگاهی کشور، برخی از موضوعات نمایشگاهی به صورت پیش فرض در تهیه تقویم‌های نمایشگاه قرار می‌گیرند و این امر بدون بررسی‌های لازم و تخمین تأثیرات این رویدادها بر پیکره آن صنعت به صورت محلی و ملی می‌باشد. اینجاست که ضرورت وحدت فرماندهی نمایان می‌شوند. برای برخی از رویدادهای نمایشگاهی بنا به اثر بخشی منطقه‌ای که دارند، می‌شود به صورت محلی تصمیم سازی کرد. به عنوان مثال نمایشگاه خرما در جنوب کشور. ولی در بیشتر موارد اگر به لحاظ زمانی و مکانی رویدادها بررسی نشوند، چه بسا فرصت‌های صادراتی نیز از بین خواهند رفت. آیا هر موضوع تازه‌ای می‌تواند موضوع برگزاری یک رویداد نمایشگاهی باشد؟

نمایشگاه “زنجیره تأمین” یکی از مهمترین رویدادهای آمریکاست ولی آیا با توجه به تصدی گری دولتی در بخش مواد اولیه و ارزاق می‌تواند در ایران هم  می توان انتظار بازخورد مشابه خارجی را داشت؟ برای تعریف موضوعات نمایشگاهی در مراکز نمایشگاهی کشور،  اولین  نیاز ، بررسی تمامی ابعاد بحران کرونا بر پیکره صنایع مختلف و تأثیر پذیری صادرات و واردات در گروه‌های کالایی مختلف است.

تحلیل رفتن انرژی مشارکت کنندگان نمایشگاه‌های داخلی در جزیره‌ای عمل کردن مراکز نمایشگاهی و سرگرم شدن صنایع در نمایشگاه‌های داخلی، فرصت حضور در رویدادهای خارجی را از آنان می‌گیرد و این می‌تواند در دراز مدت منجر به کاهش صادرات ملی شود. بنابراین متولیان صنعت نمایشگاهی می‌توانند در بحران کرونا با مدیریت صحیح و اثربخش و برنامه ریزی صحیح و یکپارچه در تمام کشور از اثرات مخرب این بحران بکاهد و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه سیاست‌گذاری‌های نمایشگاهی در کل کشور هم‌راستا باشند و یا اینکه در یک پیکره واحد مانند سازمان توسعه تجارت صورت پذیرد.

 

۵-۴- نمایشگاهها فرمت پرتکرار رویدادهای تجاری

متاسفانه در مقایسه با مراکز نمایشگاهی دنیا به راحتی می‌توان فهمید که عمده مراکز نمایشگاهی کشور به صورت تک منظوره استفاده می‌شوند. حال آنکه در مراکز نمایشگاهی خیلی از کشورها همایش‌ها، سمینارها ،کنسرت ها ،جشنها و کنفرانس‌های تجاری نیز سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به تأثیرات بحران کرونا در برخی از موضوعات نمایشگاهی می‌توان به جای نمایشگاه از قالب همایش یا کنفرانس یک روزه یا چند روزه بهره جست.

با نگاهی به آمارهای حوزه مایس (MICE–Meeting, Incentive, Conference, Exhibition ) یا گردشگری رویداد به راحتی می‌توان فهمید که سهم کشورهای اروپایی در برگزاری این نوع از رویداد بسیار بالاست. این رویدادها می‌توانند به صورت کنفرانس‌های علمی یا تجاری و با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار شوند که هم رونق صنفی را به همراه دارند و از طرفی می‌توانند نقش گوشه بازار را برای کسب و کارهای نمایشگاهی ایفا کنند.

در همایش‌ها اولاً مشارکت کنندگان، زمان کمتری را در فضاهای مخاطره آمیز ازدحام جمعیت حضور دارند و دوم اینکه فاصله گذاری اجتماعی راحت‌تر اعمال می‌شود و مسیر حرکتی و قرارگیری افراد قابل برنامه ریزی است . ولی در مقابل، در نمایشگاه‌ها چون تراکم جمعیت زیاد است کنترل مسیر حرکتی دشوارتر است. بنابراین با افزودن همایش‌های تجاری و سمینارها و کنفرانس‌ها به سبد محصول مراکز نمایشگاهی و برگزار کنندگان، علاوه بر کاهش هزینه‌ مشارکت کنندگان در شرایط اقتصادی ریاضتی ناشی از رکود کسب و کارها در دوران کرونا، انطباق بیشتری با شرایط فاصله گذاری اجتماعی می‌توان ایجاد کرد.

 

۵-۵- معماری باروک و طراحی کارکرد گرا

یکی از مسائلی که به صورت کلی باید باز تعریف شود، فضای نمایشگاهی و غرفه سازی است. متاسفانه بارها در نمایشگاه‌های مختلف نیز مشاهده شده است که یک شرکت دولتی در شرایطی که حتی محصول فیزیکی ندارد وفقط ارائه خدمات می‌کند ، مساحت بزرگی را در یک نمایشگاه به خود اختصاص داده است که گاهی اوقات این مساحت از یک سالن هم تجاوز می‌کند بدون آنکه واقعا این فضا کارکردی داشته باشد.  متاسفانه این یک برداشت اشتباه است که هرچه یک مشارکت کننده با غرفه مساحت بیشتر و غرفه سازی حجیم‌تر در نمایشگاه حضور داشته باشد، مشارکت کننده قوی‌تری خواهد بود. به قدری این تفکر غالب است که برخی از مشارکت کنندگان، اصول حضور در نمایشگاه و بازاریابی رویداد را فدای این نمایش پرشکوه سازه‌ای می‌کنند و بدون رعایت این اصول و فقط به اتکای ظاهر این چنینی ، متوقع نتایج مناسب از مشارکت در نمایشگاه نیز هستند.

در نمایشگاه‌های ایران غرفه سازی‌ها بسیار تجملاتی انجام می‌شود . در برخی موارد مشارکت کنندگان ضعف‌های خود را در پشت این سبک غرفه سازی که یادآور دوران معماری باروک می‌باشد، پنهان می‌کنند. حالا باید دید در شرایط اقتصادی حاصل از بحران کرونا و تورم اقتصادی ناشی از آن آیا بازهم این نوع از غرفه سازی با هزینه‌های بالای آن تکرار می‌شود؟ و آیا هزینه بالای آن ، مانع جدی برای حضور در نمایشگاهها نیست؟

قطعا شرایط ریاضتی موجود تنگناهایی را برای مشارکت کنندگان ایجاد خواهد کرد که در اینجا ، هم باید برای مشتریان نمایشگاهی فرهنگ سازی شود و هم محصول مناسب ارائه شود. یکی از مهمترین استراتژی‌های تکوینی برای شرکت‌های غرفه ساز ، روی آوردن به سازه‌های مدولار چشم نواز و با قیمت مناسب باشد. سازه‌های مدولار موجود در بازار ایران عمدتاً قدیمی اند و از ظاهر مناسبی برخوردار نیستند و این باعث شده که استفاده از این نوع سازه‌ها به مشارکت کنندگان ضعیف‌تر نسبت داده شود. باید این الگو را تغییر داد، با تغییر در شکل سازه‌های مدولار و نوآوری در آن می‌توان بازار جدیدی ایجاد کرد که متناسب با شرایط بحران کرونا و فاصله گذاری اجتماعی با تعداد نیروی کمتری این سازه‌ها را نصب و اجرا کرد .

 

۶- نتیجه گیری

در یک نگاه کلی می‌توان نتیجه گرفت که برای فائق آمدن بر شرایط کرونا و برگزاری رویدادهای تجاری علاوه بر آنکه نیاز به تغییرات در محیط‌های نمایشگاهی و پروتکل‌های بهداشتی است، اصلاحاتی اساسی در ساختار برگزاری رویدادها نیز اجتناب ناپذیر است. نمی‌توان ابعاد و تبعات بحران کرونا را بر رفتار مصرف کنندگان نمایشگاهی یعنی مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان به صورت دقیق مشخص کرد. بنابراین به صورت فوری نمی‌توان الگوریتمی را تجویز نمود. حتی پس از رفع شدن این بحران، برخی از عادت‌ها و ترس‌ها باقی خواهند ماند و احتمالاً فاصله گذاری اجتماعی یکی از آن‌هاست. بنابراین باید برخی از معیارهای نمایشگاهی را بررسی و دوباره تعریف کرد. پس از کرونا شاید ازدحام‌های نمایشگاهی  نشان از مقبولیت آن رویداد نباشد و در عوض تعداد قراردادهای منعقده و یا تعداد جلسات B to B اهمیت بیشتری پیدا کند. الگوها یا پارادایم‌هایی که در کسب و کار نمایشگاهی وجود دارد باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند و در برخی موارد مفاهیم باید باز تعریف شوند.

باید بازدید کننده را از نو تعریف کرد. باید معیارها را فقط بر اساس متراژ پر شده نمایشگاهها متمرکز نکرد. مشارکت کننده مؤثر در نمایشگاه را باید تعریف کرد. باید دیگر فرمت‌های رویدادهای تجاری مانند همایش را به سبد محصولات اضافه کرد. در تعداد، زمان و مکان موضوعات نمایشگاه مدیریت و برنامه ریزی لازم است. و در همه موارد بالا، موارد غیر ضروری از پیکره نمایشگاه حذف می‌شوند و محیط برای برگزاری رویدادهای تجاری در شرایط ناپایدار بحران کرونا متناسب‌تر می‌شود.

ضمن اینکه شاید به تعبیری بدون حضور بحران کرونا این بازنگری‌ها یک امر ضروری بوده است ولی ظهور این بحران در رفتار مصرف کنندگان نمایشگاهی نوعی نکته سنجی و حساسیت به وجود آورده است که این بازنگری‌ها را اجتناب ناپذیر می‌نمایاند.

در جدول زیر هر کدام از الگوها (پارادایم) و تأثیر بحران کرونا و استراتژی تکوینی معادل آن آمده است.

 

الگوهایی که باید تغییر کنند

تأثیر بحران

استراتژی تکوینی پیشنهادی

نزدیک بینی بازار (تمرکز برخدمات نمایشگاهی و نه نیازهای واقعی مشتریان)

مشتریان به لحاظ اقتصادی و روانی متأثر از بحران کرونا به دنبال نیاز خود در جای دیگری می‌گردند.

نیاز سنجی مشتری برای حضور در نمایشگاه به عنوان اولویت قرار بگیرد.

عدم وحدت مدیریت در نظام نمایشگاهی

احتمال کم رنگ شدن حضور شرکت‌ها در نمایشگاهها

مدیریت صحیح و اثر بخش و برنامه ریزی یکپارچه ملی مثل قطبی کردن نمایشگاه‌ها

معیارها و آمارهای نمایشگاهی

(تعداد بازدید کننده و متراژ نمایشگاه)

نتیجه گرا شدن مشارکت کننده، اهمیت آمارهای بازدید و مساحت نمایشگاه کاهش می‌یابد و معیارهای مؤثر و نتیجه بخش مستقیم ملاک موفقیت قرار می‌گیرد.

تعریف مشارکت کننده مؤثر، بازدید کننده متخصص، تاکید بر جلسات B to B و ایجاد اتاق‌های پایاپای یا تنظیم قرارداد

تک منظوره بودن نمایشگاه‌ها

احتمال کم رنگ شدن حضور مشارکت کنندگان در قالب نمایشگاه‌ها و کاهش فعالیت مراکز نمایشگاهی و برگزار کنندگان

برگزاری همایش‌های تجاری، سمینارها و…

معماری و غرفه سازی‌های حجیم

کاهش قدرت خرید مشارکت کنندگان

تولید سازه‌های مدولار با طراحی کارکردگرا و قیمت مناسب


 

دانلود فایل pdf مقاله

دانلود  فایل PDF این مقاله در همینجا

 

چه کسانی سند توسعه نمایشگاهی را امضا کردند؟

چه کسانی سند توسعه نمایشگاهی را امضا کردند؟

چه کسانی سند توسعه نمایشگاهی را امضا کردند؟

به ابتکار پرتال اطلاع رسانی اکسبیز، سند چشم انداز صنعت نمایشگاهی ایران به صورت نمادین به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، در حاشیه برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی برخی چهره های شناخته شده در این صنعت با حضور در غرقه «اکسبیز» نقشه پراکندگی سایت های نمایشگاهی در کشور را امضا کردند. در این نقشه برای اولین بار اعداد بکر و جالبی در خصوص صنعت نمایشگاهی درج شده که می تواند یک مرجع آماری قابل استناد برای مراکز مختلف نمایشگاهی در ایران باشد.

فعالان صنعت نمایشگاهی با امضای این نقشه قول دادند در توسعه کمی و کیفی صنعت نمایشگاهی نهایت تلاش و همکاری خود را داشته باشند. در مجموع ۵۵ امضا در این سند به یادگار باقی ماند. در ادامه این گزارش برخی امضا کنندگان و پیامی که به ثبت رساندند را مرور می‌کنیم:

 

۱-حسین اسفهبدی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران یادگار قلمش را اینگونه جاودانه کرد: با آرزوی موفقیت و همکاری متقابل.

۲-علی ابراهیم زاده رییس انجمن برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی هم جزو نخستین  چهره هایی بود که پای این سند را امضا کرد: صنعت نمایشگاهی در کشور باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، رونق کسب و کار و در نهایت توسعه پایدار خواهد شد.

۳-منوچهر جعفری‌زاده رییس انجمن غرفه سازان، پای نقشه را با این جمله امضا کرد: از زحمات حمید و فرشید شهابیان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

۴-محمد سعادتی‌پور مدیر روابط عمومی سایت تهران نگاه ارزنده اکسبیز را به فال نیک گرفته و این جمله را نگاشته است: با تشکر از این نگاه نو در صنعت نمایشگاهی.

۵-سید حسین میرظفرجویان به عنوان معاون فنی و مهندسی سایت تهران نوشته است: با آرزوی توفیق برای ایده‌های جدید و توسعه صنعت نمایشگاهی

۶-شهنام سپاسدار در کسوت دبیر انجمن برگزارکنندگان پای امضای خودش نوشت: برادران شهابیان؛ همواره فعال، خلاق و پایدار.

۷-عباسعلی احسانی مدیر برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات امضای خودش را اینطور به ثبت رساند: آرزوی موفقیت روز افزون.

۸-عبدالکریم جلالی به عنوان نائب رییس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران نوشت:‌ با تشکر از نگاه نو و به صنعت بزرگ نمایشگاهی و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دست اندکار.

۹-علی معین مدیر برگزاری اولین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی در کنار امضای خودش اینطور گفت:‌ اما بعد… موفقیت و پیروزی همواره همراهتان باد.

۱۰-نلسون حضرتی رییس انجمن نمایشگاه های ایران هم یادگارش را اینطور به ثبت رساند: مزید توفیقات را خواهانم.

۱۱-وحید طیبی‌نژاد به عنوان یکی از برگزارکنندگان پرکار نمایشگاهی و مدیرعامل چیستا اینطور نگاشته است: به امید موفقیت روز افزون.

۱۲-علی مرادی از دیگر اعضای هیات رییسه انجمن برگزارکنندگان هم نوشته است: با آرزوی موفقیت در اهداف عالیه.

۱۳-مریم توکلیان از برگزارکنندگان فعال در این عرصه و به عنوان مدیرعامل شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه به یک جمله کوتاه بسنده کرد: با آرزوی توفیق روز افزون برای همه نمایشگاهی‌ها

۱۴-داوود آدینه از جمله فعالان فرهنگی در صنعت نمایشگاهی نوشت: کسانی که برای دعای باران آمده اند باید چتر داشته باشند. الحمدالله اکسبیز چترش همراهش است.

۱۵-آیت صفایی از فعالان فرهنگی و به عنوان یکی از کارشناسان خبره نمایشگاهی اینطر نوشته است: سعادت شد از غرفه اکسبیز در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی بازدید کنم. جا دارد از تلاش مجدانه آقای شهابیان و تیم همراه در جهت اعتلای صنعت نمایشگاهی و خلاقیت در جهت استفاده از فناوری های نوین تشکر و قدردانی کنم.

۱۶-صدقی دبیرانجمن غرفه سازان پای امضایش ثبت کرد: با آروزی موفقیت و پیشرفت غرفه سازی.

۱۷-نصیر بهزاد مدیر روابط عمومی شهرآفتاب از دیگر چهره هایی بود که برای بازدید از نمایشگاه صنعت نمایشگاهی به سایت تهران آمد و پای سند توسعه را با این متن امضا کرد: اکسبیز و مدیران جوانش، راهی را آغاز کرده اند که یقینا می تواند به توسعه و موفقیت روز افزون صنعت نمایشگاهی منجر شود.

۱۸-مهدی جهان‌میرزایی، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی اعتقادش این است: توسعه صنعت نمایشگاهی در نهایت به توسعه کشور منجر خواهد شد. به امید موفقیت.

۱۹-رامین آذرمنش، مدیرعامل شرکت هدیش هم نوشت: همواره پیشرو، با انرژی و خوش فکر! در راه مبارکتان (پیشرفت صنعت نمایشگاهی) دست حق همراهتان.

۲۰-بشیری از پیشکسوتان و بزرگان صنعت نمایشگاهی نیز امضای خودش را اینطور جاودانه کرد: اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نمایشگاهی با حضور یکایک مشارکت کنندگان خصوصا غرفه بسیار زیبای اکسبیز به شکوفایی رسیده است.

۲۱-متن یادگاری صالح سپاسدار عضو هیات مدیره انجمن غرفه سازان و مدیر عامل بانیان امید هم از این قرار است: به امید موفقیت خانواده صنعت نمایشگاهی به خصوص جوانان فعال در این عرصه.

۲۲-حسینعلی موبدی از جمله چهره های دلسوز این صنعت نقشه توسعه را  اینطور امضا کرد: افتخاری بود که از نمایشگاه صنعت نمایشگاهی و به طور ویژه از اکسبیز بازدید داشته باشم.

۲۳- کاظم جعفری زاده عضو هیات مدیره انجمن غرفه سازان نوشت: از زحمات برادران شهابیان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

۲۴- کاوه فاضل به عنوان مجری منتخب جشنواره پوسترهای صنعت نمایشگاهی پای امضایش خودش نوشت: آرزوی بهترین ها برای شروع کنندگان سیستم آنلاین.

۲۵-به عظیم دستفال از مجریان کارکشته صنعت نمایشگاهی می رسیم که در این نقشه پهناور نوشته بود: با آرزوی موفقیت و شادکامی

۲۶-افشین غفاری عضو سابق هیات مدیره انجمن غرفه سازان امضایش خودش را اینطور جاودانه کرد: از زحمات ارزشمند برادران شهابیان در جهت توسعه صنعت نمایشگاهی تشکر میکنم. ان شا الله روز به روز شاهد موفقیت شما باشم.

۲۷-محمد ثروتی یکی از فعالان حوزه غرفه سازی در کشور نیز نوشته است: نمایشگاه راه و کاری است که فقط با همکاری و تلاش پیمودنی است.

بودند افرادی که فقط به امضای این سند بسنده کردند و چیز دیگری ننوشتند که از این جمله می توان به ایمان سپاسی مدیر اجرایی لیماک اشاره کرد. برخی امضاها نیز یا بدون عنوان بود و یا خواندن نام صاحب امضا برای ما مقدور نشد.

منبع : پایگاه خبری گسترش

افتتاح سه نمایشگاه آب و فاضلاب،ایپاس و تلکام در تهران

افتتاح سه نمایشگاه آب و فاضلاب،ایپاس و تلکام در تهران

افتتاح سه نمایشگاه آب و فاضلاب،ایپاس و تلکام در تهران:

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( ایران تلکام ۲۰۱۷ ):

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( ایران تلکام ۲۰۱۷ ) با حضور جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب با حضور معاون وزیر نیرو و هیات همراه ایشان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز بکار نمودند.
تعداد ۲۲۵ شرکت داخلی و ۱۰۲ شرکت خارجی از ۱۷ کشور آلمان، اسلونی، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، تایوان، چین، روسیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، فنلاند، قزاقستان، کانادا، لتونی، نروژ و یونان در فضایی نمایشگاهی به وسعت ۰۰۰،۳۲ مترمربع حضورداشته که انواع انواع سیستمها ،تجهیزات و سرویسهای مخابراتی و ارتباطات را در معرض دید علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار می دهند.
این نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ ادامه خواهند یافت که علاقمندان و متخصصین محترم میتوانند از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر از آن بازدید بعمل آورند.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب:
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب به عنوان بزرگ ترین رویداد مخابراتی کشور با حضور اپراتورها، شرکت‌های داخلی و خارجی، تولید کنندگان و صاحبان کسب و کار در حوزه سیستم‌ها، تجهیزات و سرویس‌های مخابراتی و ارتباطات توسط محمد جواد آذری جهرمی– وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – افتتاح شد.
در تلکام ۲۰۱۷ تعداد ۲۷۰ شرکت داخلی و ۱۱۸ شرکت خارجی از ۱۸ کشور جهان شامل اتریش، آلمان، آذربایجان، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، ترکیه، ژاپن، دانمارک، سوئیس، سوئد، چین، فرانسه، هندوستان، کانادا، کره جنوبی و مجارستان در فضایی نمایشگاهی به وسعت بیش از ۸۰۰،۳۰ مترمربع حضورداشته که انواع لوله و اتصالات پلیمری، تصفیه آب، فیلتراسیون و آب شیرین کن، شیرآلات، اتوماسیون و سیستم ابزار دقیق، تجهیزات آزمایشگاهی و سیستم های اندازه گیری، تجهیزات صنعتی، لوله و اتصالات فلزی را در معرض بازدید علاقمندان این بخش قرار داده اند.
این نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ ادامه خواهند یافت که علاقمندان و متخصصین محترم میتوانند از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر از آن بازدید بعمل آورند.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس ۹۶) :
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس) صبح دوشنبه بیست و چهارم مهر با حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مصلی امام خمینی(ره) افتتاح شد. سردار اشتری در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: امروزه تردیدی نیست فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سر راه، فرهنگ، رسانه، صنعت، اقتصاد و حتی اخلاق و اندیشه را دستخوش تغییرات عمیق کرده است، از این رو فناوری، جزء لاینفک در امنیت و ثبات آن است.
در ایپاس ۲۰۱۷ ، ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۸ کشور آخرین دستاورد‌های خود را در ۳۷۰ غرفه به نمایش گذاشتند.همچنین امسال غرفه محصولات داخلی از جمله شرکت‌های دانش بنیان در ۲۷ غرفه به نمایش گذاشته شده است.

اهمیت نمایشگاه و بازاریابی آن

اهمیت نمایشگاه و بازاریابی آن

اهمیت نمایشگاه و بازاریابی آن:

نمایشگاه ها از مهمترین و موثرترین ابزارهای بازاریابی در دنیای امروز تجارت محسوب می شوند و از دیدگاه اقتصادی تاثیر بسزایی در اقتصاد جوامع داشته اند بطوریکه امروزه متراژ و تنوع برگزاری نمابشگاه در کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.
بنا بر گزارش های UFI همه ساله بیش از ۴ هزار و پانصد نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از ۱۲ میلیون متر مربع مربع برگزار می گردد و بیش از ۱ میلیون غرفه دار در آن مشارکت نموده و جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر ازآن بازدید می کنند.آمار مذکور متعلق به آن دسته از نمایشگاه های در حال برگزاری توسط اعضای UFI است مورد تایید اتحادیه بین المللی نمایشگاه ها می باشد و اکسپو ها که سطح وسیعی از برگزاری ها را در بر می گیرند و دیگر نمایشگاه هایی که در کشور ها برگزا می گردد لیکن در لیست UFIنمی باشند، در آن لحاظ نگردیده است.و در مجموع ۳۰هزار نمایشگاه در مساحت ۵۰ میلیون متر مربع با بیش از ۳/۲ میلیون غرفه دار و بازدید کننده ای بالغ بر ۱میلیارد نفر همه ساله برگزار می گردد.
علاوه بر آن در برگزاری هر نمایشگاه نیز مزایای اقتصادی خاصی متصور است از جمله:
پایین آمدن هزینه های معامله
اهمیت اقتصادی نمایشگاه ها را می توان در پایین آوردن هزینه های هر معامله جستجو کرد.این هزینه ها شامل، تحقیق برای کسب اطلاعات بازار ، بازدید کالا بدون رعایت تشریفات قانونی، عدم تامین هزینه های لازم جهت تشکیل جلسات مذاکره و عقد قرارداد و از همه مهمتر تمرکز عرضه کنندگان کالا در یک محیط، عدم لزوم مراجعه به دفاتر شرکت ها و محل های تولید آنان
ناحیه فروش بی طرف
نمایشگاه ها در محلی برگزار می شوند که نه قلمرو اختصاصی غرفه دار است و نه بازدید کننده،محل برگزاری یک محل بی طرف است که باعث می شود بازدید کننده با آزادی عمل از میان مجموعه اطلاعات موجود بدون تعهد و بع راحتی حق انتخاب داشته باشد،ضمن اینکه بازدید کننده و هم غرفه دار از موانع روز مره شرکتی مبرا هستند.
علی رغم وجود روش های علمی بازاریابی و وجود هزینه های بالای حضور در نمایشگاه، یکی از روش هایی که همچنان مد نظر شرکت شرکت های بزرگ دنیاست حضور در نمایشگاه ها است.یکی بزرگترین مزایای نمایشگاه ها حضور مشتریان بالقوه در هنگام بازدید از نمایشگاه است.هنگامیکه یک بازدید کننده یک یا چند روز وقت خود را صرف بازدید از نمایشگاه می کند قطعا یک مشتری جدی محسوب می گردد، که باز عزم و تصمیم ایجاد یک رابطه تجاری پا به محیط نمایشگاه گذارده است.ازدیگر مزایای حضور در نمایشگاه ها علاوه بر بدست آوردن مشتریان جدید و حفظ بازار و مشتریان قبلی است آخرین اخبار و اطلاعات محصولات مشابه از قبیل:تنوع، قیمت و … که توسط رقبا عرضه شده است، می باشد.به عبارت دیگر بهترین محل تبادل دانش و اطلاعات و تکنولوژی محسوب می گردد.حضور در نمایشگاه های بین المللی به مثابه آغاز یک دوره سفرهای بازار یابی به کشورهای که در نمایشگاه حضور دارند،است چرا که علاوه بر بازدیدکنندگان محلی، دیگر کشورهایی که در نمایشگاه حضور دارند و اقدام به عرضه یک گروه کالایی و یا کالاهای واسطه نموده اند، می توانند یکی از طرف های تجاری شما محسوب گردند.
این نکته حائز اهمیت است که گرایش آماری در پایین بودن ارتباط رو در رو بر اساس معیار غرفه داران کوچک یا متوسط نشان میدهد که آن ها بیشتر به استفاده از کنش متقابل یک به یک در نمایشگاه ها متکی هستند ولو این که گاهی ناکارا عمل می کنند.از طرفی بسیاری از غرفع داران عمده تاکید بیشتری بر اهداف تقویت نشان تجاری و ارتباطات بازار یابی دارند. با این نوع اهداف بسیاری از آن ها تاکتیک های یک در برابر جند نفررا در پی می گیرند تا بر استنباط ها اثر بگذارند و پیغام خود تا حد ممکن با مخاطبان بیشتری در میان می گذارند. این گرایش تا دهه ۹۰ به خوبی رواج داشت اما هنگامی که وضعیت اقتصادی رو به وخامت گذاشت بسیاری از شرکت های بزرگ به اهداف درآمدزای کوتاه مدت روی آورند. شاید به این علت است که سطح ارتباط رو در رو طی سال های اخیر افزایش اندکی داشته و برای غرفه داران عمده از ۵۹% به ۶۲% رسیده است.
در آینده نمایشگاه ها باید به عنوان یک ابزار فروش اقتصادی برای پیش بردن بازدیدکنندگاندر جهت مسیر خرید، با قوت بیشتری در موضع فکری غرفه داران قرار بگیرند.این بدان معنا نیست که اهداف تقویت علایم تجاری یا ارتباطات بازاریابی در نمایشگاه نمی توانند حاصل شوند.تنها این معنا را می رساند که غرفه داران باید آماده باشند تا بازدید کنندگان را فراتر از مراحل اولیه مسیر خرید و بر طرف نمودن نیاز، که به کنش متقابل فردی با کیفیت نیاز دارد،پیش ببرند و این در نهایت همان جایی است که ارزش نمایشگاه ها برای غرفه دار روشن می شود. همچنین ارزش را برای بسیاری از بازدید کنندگانی که از نمایشگاه برای پیشبرد مسیر خرید خود استفاده می کنند،افزایش خواهد داد.

برگرفته از کتاب اصول و فنون برگزاری نمایشگاه

تالیف مهندس سید حسین میرظفرجویان

اهمیت نمایشگاه و بازاریابی آن

اهمیت نمایشگاه و بازاریابی آن

برگزاری دونمایشگاه مبلمان و علمی، کاربردی 96 در نمایشگاه بین المللی تهران

افتتاح دونمایشگاه مبلمان و علمی، کاربردی ۹۶ در نمایشگاه بین المللی تهران

افتتاح دونمایشگاه مبلمان و علمی، کاربردی ۹۶ در نمایشگاه بین المللی تهران:

صبح امروز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۶، دو نمایشگاه بین المللی با حضور مقامات و مسئولین ذیربط و همچنین علاقمندان و مشتاقان در هر بخش در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح گردید.

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (هافکس ۹۶ تهران ) با حضور احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران و هیات همراه و همچنین اولین نمایشگاه ملی علمی و کاربردی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز بکار نمودند.

دکتر اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و هیات همراه ایشان نیز در نمایشگاه فوق مسئولین مذکور را همراهی می نمودند.
در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تعداد ۲۹۰ شرکت ایرانی و ۷ شرکت خارجی از ۷ کشور از جمله اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، چین، سوئیس در فضای نمایشگاهی به وسعت ۶,۰۰۰ متر مربع آخرین محصولات و دستاوردهای خود در زمینه تولید انواع مبلمان مدرن و کلاسیک – کالای خواب – مبلمان کودک و نوجوان – مبلمان فضای باز – مبلمان آشپزخانه را در معرض دید عموم قرار می دهند.

همچنین در اولین نمایشگاه ملی علمی و کاربردی ۳۱ واحد آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی از سراسر کشور توانمندیهای دانشگاهی خود را به معرض نمایش گذاشته اند.

این دو نمایشگاه تا روز جمعه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ ادامه خواهند یافت که علاقمندان و متخصصین محترم میتوانند از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر از آنها بازدید بعمل آورند.

 

منبع : Iranfair، منبع عکس : اخبار نمایشگاه ها

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶
Minexpo Kenya 2016
Latest Technology in the Mining and Processing of Minerals, Earthmoving and Safety Equipment

June 04-06, 2016, Nairobi, Kenya
۱۵ الی ۱۷ خرداد ۹۵ ، کنیا – نایروبی

Minexpo آفریقا ، نشان دهنده وسیع ترین طیف از آخرین فن آوری در معدن و پردازش مواد معدنی آفریقا است. امید است این رویداد ،انتظارات مشتریان از شرکت های استخراج معدن را برآورده سازد. آخرین فن آوری و ماشین آلات در معادن و تجهیزات ایمنی و … در این نمایشگاه ارائه میشود.
این نمایشگاه یک پلت فرم مشترک برای هر دوطرف خریدار و فروشنده در سطح محلی و بین المللی است که یک چشم انداز مشترک در صنعت معدن را به اشتراک می گذارد. معدن یکی از بخش های اصلی است که موجب رشد در شرق آفریقا از لحاظ زیرساختی و اقتصادی است.
معادن ، نه تنها ستون فقرات آفریقا است بلکه به تولید ناخالص داخلی کمک می کند، و همچنین به عنوان یک کاتالیزور برای رشد در صنایع دیگر مانند ساخت و ساز، برق و انرژی عمل می کند.
در دومین دوره نمایشگاه فوق شرکتها آخرین فناوری و تکنولوژی وماشین الات استخراج و اکتشاف معادن و همجنین بهترین راه کارهای خود را در زمینه بهره وری و شیوه استخراج امن معادن را به نمایش عموم می گذارند.

 

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶

 

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶

 

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶

 

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶

 

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶

 

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه معدن و ماشین الات وابسته کنیا ۲۰۱۶

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا ۲۰۱۶

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا ۲۰۱۶
Light expo Kenya 2016
Int’l Trade Expo on Residential, Commercial and Industrial Lighting and Accessories, Equiptment and Machinery

June 04-06, 2016, Nairobi, Kenya
۱۵ الی ۱۷ خرداد ۹۵ ، کنیا – نایروبی
Lightexpo کنیا یک نمایشگاه بین المللی در زمینه روشنایی خانه، تجاری و صنعتی و لوازم جانبی آنها است. این نمایشگاه اولین از نوع خود در بازار آفریقا است و یک بار در سال در مرکز کنفرانس بین المللی کنیاتا در نایروبی برگزار می شود.

LIGHTEXPO 2016 رویداد منحصر به فرد در بازار شرق آفریقا است. LIGHTEXPO بزرگترین رویداد برای بازار روشنایی در شرق آفریقا خواهد بود.
سومین دوره نمایشگاه روشنایی در حالی برگزار می شود که صنعت روشنایی در شرق آفریقا در حال جهانی شدن است و در حال حاضر انواع محصولات روشنایی داخلی و همچنین در سطح بین المللی را ارائه می کند و از این بابت یک رویداد مهم در صنعت نمایشگاهی کنیا محسوب می شود.
LIGHTEXPO 2016 پنجره ای برای ملاقات خریداران سطح بالا در صنعت آفریقایی را باز می کند.
در این نمایشگاه ،شرکتها با ارائه آخرین محصولات در زمینه کابل ها، فن آوری صفحه نمایش، فیبر نوری، فن آوری شبکه، لامپ های هالوژن، نورپردازی محیط داخلی، لامپ، اپتیک لیزر، LED ها، روشنایی، روشنایی دریایی، چراغ های متال هالید، چراغ های نئون، روشنایی در فضای باز ،روشنایی عمومی، سوئیچ ها، ترانسفورماتور، سیم، … در صنعت روشنایی تمام نوآوری ها و راه حل های خود را زیر یک سقف به نمایش می گذارند.

 

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا ۲۰۱۶

 

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا ۲۰۱۶

 

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا 2016

نمایشگاه روشنایی و تجهیزات وابسته کنیا ۲۰۱۶

نمایشگاه ایران امن

نمایشگاه ایران امن برگزار می‌شود

مسعود شنتیایی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران امن توسط بخش خصوصی گفت: در سال جدید با شرایط متفاوت از منظر اقتصادی مواجه هستیم. در این سال اقدام و عمل مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر شاهد لغو تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده و حضور بخش خصوصی در اقتصاد با جدیت دنبال می شود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش حفاظت و امنیت اشاره کرد و تصریح کرد که این بخش سابقه دیرینه ای ندارد و به ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر مربوط می‌شود. در ابتدا نیروی انتظامی و بخش‌های دولتی از این مسئله استقبال کردند و متناسب با آن شاهد برگزاری نمایشگاهی با همین مضمون از سوی نیروی انتظامی بودیم که البته به صورت سالانه برگزار می شد.
بر اساس اظهارات شنتیایی تا پیش از این ۷۰ تا ۸۰ درصد نمایشگاه تجهیزات حفاظتی به بخش‌های دولتی و انتظامی مربوط می‌شد و تنها ۳۰ تا ۲۰ درصد آن به بخش خصوصی تعلق داشت. این درحالی است که با ورود هیئت‌های اقتصادی به کشور که تا کنون بالغ بر ۱۴۰ هیئت طی ۷ الی ۸ ماه گذشته به ایران سفر کرده اند، ضرورت دارد، بخش خصوصی فعال شده و برگزاری نمایشگاه‌ها را برعهده بگیرد؛ در تمام دنیا بخش خصوصی در حوزه برگزاری نمایشگاه موفق تر از دولت عمل کرده و از سوی دیگر شرکت های فعال دنیا درپی آن هستند که تولیدات خود را در قالب نمایشگاه عرضه کنند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: در ابتدای این امر سیستم‌های امنیتی به چند کار مشخص و ساده محدود می شد اما امروز با توجه به پیشرفت های حاصل شده در کشور و ایجاد زیرشاخه های تخصصی، روند کار تغییر کرده و نیازها افزایش یافته است. در گذشته به دلیل پایین بودن تیراژ مصرف در این صنعت، توقعات کمتری هم در سطح جامعه وجود داشت ولی امروز دیگر نمی توان با همان سیاست های قبلی حرکت کرد. بنابراین در بخش تولید فعال شده و امروز بخشی از نیازهای کشور توسط تولیدات داخلی برآورده می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی در مورد تعرفه های وارداتی مربوط به این صنعت نیز توجه به سه شاخص توسط مسئولان را لازم دانست؛ از جمله اینکه تولید مورد حمایت قرار گیرد، تعرفه های تجاری در حدی بالا برود که قاچاق تشویق نشود و چون این تجهیزات مورد نیاز واقعی همه صنایع است، تعرفه ها نباید موجب شوند که به دلیل بالا بودن بهای تمام شده کالا، استفاده از آنها به صرفه نباشد.

اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی، نمایشگاه “ایران امن” را ششم تا نهم مرداد ماه سال جاری برگزار می کند. این نمایشگاه برای نخستین بار و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و لزوم حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد به همت این بخش برگزار خواهد شد.

منبع : فارس

calendar

تقویم pdf نمایشگاه لرستان به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه لرستان به تاریخ ۲۴ فروردین ۹۵

[wpdm_package id=’10315′]
تقویم 2016

تقویم نمایشگاهی سال ۲۰۱۶ میلادی

برای مدیران محترم بسیار اتفاق می افتد که نیاز به تطابق زمانی رویدادهای نمایشگاهی ایران با رویدادهای خارجی داشته باشند ، بدین منظور به تفکیک ماه ماه میلادی ، رویدادهای نمایشگاهی ایران را برای شما عزیزان مرتب نموده ایم . لطفا با ارسال نظرات خود ما را در ایجاد خدمات بهتر و کاملتر یاری فرمایید.
لازم به ذکر است که رویدادها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده می باشند ، بنابر این تقاضا داریم که با صرف چند دقیقه وقت ، افتخار بودن در کنار شما را داشته باشیم.

 

رویدادهای نمایشگاهی ژانویه ۲۰۱۶

۲۰۱۶jan

۲۰۱۶jan

 

رویدادهای نمایشگاهی فوریه ۲۰۱۶

۲۰۱۶feb

۲۰۱۶feb

 

رویدادهای نمایشگاهی مارس ۲۰۱۶

۲۰۱۶march

۲۰۱۶march

 

رویدادهای نمایشگاهی آوریل ۲۰۱۶

۲۰۱۶april

۲۰۱۶april

 

رویدادهای نمایشگاهی می ۲۰۱۶

۲۰۱۶may

۲۰۱۶may

 

رویدادهای نمایشگاهی ژوئن ۲۰۱۶

۲۰۱۶june

۲۰۱۶june

 

رویدادهای نمایشگاهی جولای ۲۰۱۶

۲۰۱۶july

۲۰۱۶july

 

رویدادهای نمایشگاهی آگوست ۲۰۱۶

۲۰۱۶aug

۲۰۱۶aug

رویدادهای نمایشگاهی سپتامبر ۲۰۱۶

۲۰۱۶sep

۲۰۱۶sep

 

رویدادهای نمایشگاهی اکتبر ۲۰۱۶

۲۰۱۶oct

۲۰۱۶oct

 

رویدادهای نمایشگاهی نوامبر ۲۰۱۶

۲۰۱۶nov

۲۰۱۶nov

 

رویدادهای نمایشگاهی دسامبر ۲۰۱۶

۲۰۱۶dec

۲۰۱۶dec

 

سال «فهمیدن و ادراک جهانی»

سال ۲۰۱۶ سال «فهمیدن و ادراک جهانی» نامگذاری شد

سال ۲۰۱۶ سال «فهمیدن و ادراک جهانی» نامگذاری شد:

سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال «فهمیدن و ادراک جهانی» نامگذاری شده است.

نامگذاری سال جدید میلادی به عنوان سال «فهمیدن و ادراک جهانی» با این هدف صورت گرفته که جنبشی جهانی برای درک و فهمیدن انسان، هستی، ارتباط‌های بین انسانی و همچنین تمام ارکانی که به زیست انسانی تر یاری می رساند، بیانجامد.

سازمان ملل بر همین اساس به فیلسوفان، روان‌شناسان، دانشمندان علوم بنیادین، جامعه‌شناسان، هنرمندان و معلمان و سایر اقشار توصیه کرده است که هر یک به سهم خود، برای تحقق درک جهانی از انسان و هستی اقدام کنند.

منبع : تسنیم

ولی الله افخمی راد

کمک هزینه اعزام هیأت‌های تجاری و شرکت در نمایشگاه خارج از کشور

رئیس سازمان توسعه تجازت گفت: دستورالعمل پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی تهیه شده که در آن کمک هزینه اعزام هیأت‌های تجاری و شرکت در نمایشگاه خارج از کشور، کارمزد تسهیلات بانکی صادرکنندگان و یارانه حمل و نقل صادراتی دیده شده است:

ولی الله افخمی راد بعدازظهر امروز در حاشیه دیدار با هیأت تجاری ژاپن در جمع خبرنگاران از سیاست‌های دولت برای حمایت از صادرات گفت:‌ بنا داریم تا با نگاه مقررات زدایی و کاهش هزینه تولید صادرات کالا در خارج از کشور را رقابتی کنیم.

وی به آمار صادرات در ۶ ماه ابتدای امسال اشاره کرد و گفت:‌ علی‌رغم آنکه از نظر وزنی میزان صادرات افزایش داشته اما با احتساب میعانات ارزش صادرات غیرنفتی با ۱۴ درصد کاهش روبه‌رو بوده است و رقم ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ثبت رسیده است.

وی این را هم گفت:‌ محصولات پتروشیمی از نظر وزنی در صادرات ۴۰ درصد افزایش داشته در حالی که همان رقم قبلی را برای کشور ارزآوری داشته است.

وی چین، عراق را از شرکای اول تجاری ایران برشمرد و گفت: از آنجایی که ژاپن هم سابقه همکاری خوبی با ایران داشته است بنا داریم تا روابط تجاری خود را با این کشور توسعه دهیم.

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه از آنجایی که برندهای معتبر ژاپنی در چین تولید می‌شود و آیا ایران برنامه‌ای برای جذب این شرکت‌ها در راستای سرمایه گذاری در ایران دارند گفت: بنا داریم تا درحلقه تولیدات ژاپن هم وارد شویم تا ایران به عنوان هاب منطقه، کالا های ژاپنی را در این کشور تولید به کشورهای همجوار از جمله کشورهای هدف ژاپن صادر کند و به گونه‌ای در چرخه تولیدگنندکان مشترک ژاپن به ویژه برندهای معتبر قرار گیریم.

وی در پاسخ به اینکه اخیراً دستور پرداخت ۱۰۰ میلیارد کمک به بخش صادرات در شورای عالی مطرح شده گفت: دستورالعمل پرداخت اینگونه کمک‌ها تهیه شده تا برای امضای سایر اعضا ارسال کنیم. این امکان را خواهیم داشت تا بخشی از هزینه‌های حضور تجار ایرانی را در خارج از کشور و بخشی از هزینه‌های اعزام هیأت های تجاری را بپردازیم.

وی کمک به پرداخت بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی صادر کنندگان یارانه برای حمل و نقل صادراتی اعم از کشتیرانی یا ریالی را از جمله پیشنهاداتی عنوان کرد که در پیش نویس مصوبه وجود دارد ولی باید تمام اعضای شورای عالی صادرات آن را بپذیرند.

افخمی راد همچنین در پاسخ به اینکه کشورهای مختلفی از جمله آلمان و ژاپن برای ساخت مشترک خودرو یا تأمین قطعات خودروهای ایرانی از خود تمایل نشان داده‌اند و ایران با توجه به برخورد پژو در زمان تحریم آیا برنامه‌ای برای کار با این شرکت‌ها دارد ،گفت: ژاپنی‌ها در زمان تحریم تولید خودوری خود در ایران از جمله سوزوکی را به حداقل رساندند و اکنون از ما خواستند تا آمار و ارقام مربوط به انواع تولیدات دستور المعل و بخشنامه‌های سرمایه گذاری در ایران را در اختیارشان قرار دهیم. همچنین تلاش برای دریافت ویزای چند سفره و مواردی شبیه به این درخواست‌هایی است که از سوی ژاپنی ها انجام شده و از سوی سازمانهای مختلف در حال پیگیری است.

منبع : خبرگزاری فارس

نمایشگاه نقش آفرینی زنان

نمایشگاه نقش آفرینی زنان را مطابق استانداردهای جهانی باید برگزارکرد

نمایشگاه نقش آفرینی زنان را مطابق استانداردهای جهانی باید برگزارکرد:

شهیندخت مولاوردی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان و توسعه پایدار در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در سالن خلیج فارس، اظهار داشت: رشد کارآفرینی بانوان کشور موجب افزایش نرخ مشارکت در این بخش می شود و پیامد نقش آفرینی آنها سبب توسعه کشور خواهد شد.
وی توسعه متوازن را لازمه تلاش همسو زنان و مردان جامعه دانست و گفت: نیاز امروز کشور تلاش آحاد جامعه برای رشد تولید و کارآفرینی است و این امر اقتضا می کند که زنان در کشور بیش از پیش نقش آفرینی داشته باشند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، افزود: حرکت ارزشمند در برپایی نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان و توسعه پایدار موجب مشارکت بانوان کشورهای همسایه شد که این امر می تواند با برنامه ریزی لازم، از استقبال بیشتری برخوردار شود.
وی حضور زنان کارآفرین کشور از مناطق روستایی و عشایری تا صنایع بزرگ کشور را نشانه توانمندی آنان دانست و گفت: تلاشها در این زمینه باید وسعت بیشتری داشته باشد تا اثرگذاری آن را شاهد باشیم.
مولاوردی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه و همایش بین المللی نقش آفرینی زنان و توسعه پایدار بی عیب و نقص نبوده اما انعکاس نظرات مختلف می تواند زمینه کارهای کم نقص آینده را به دنبال داشته باشد.
براساس این گزارش سهیلا جلودار زاده رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه و همایش مزبور نیز اظهار داشت: حضور زنان در این نمایشگاه در ۳۰ رشته مختلف در بخش های صنعت، معدن، تجارت، فناوری و دانش روز نشانه توانمندی بانوی ایرانی است.
وی گفت: انتظار می رود مشارکت جدی بخش خصوصی برای برپایی این نمایشگاه و همایش موجب شود تا در سال آینده، برگزاری این برنامه از سوی بخش خصوصی صورت و تمام برنامه های آن را در اختیار گیرد.
مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: بزرگترین مشکل کشور بیکاری است و نمایشگاه امسال با هدف ایجاد نهضت کارآفرینی و اشتغال برپا شد و امکان حضور فعالان زیادی در حوزه های مختلف در این نمایشگاه فراهم شد.
وی ایجاد غرفه های مشاوره و راهنمایی کسب و کار و غرفه های سازمان های مردم نهاد شکل گیری و تامین تسهیلات مالی زنان را از ویژگی های نمایشگاه امسال و حضور شرکتهای تعاونی و صنایع کوچک را تلاشی برای معنی بخشیدن به شیوه های کارآفرینی دانست.
جلودار زاده برپایی ۱۵ غرفه ویژه برای شرکت های دانش بنیان و موسسه هایی که به خرید و فروش ایده می پردازند گامی دانست برای افرادی که بتوانند ایده را به سرمایه تبدیل کنند.
وی حضور ۱۸ صندوق حمایتی، متشکل از وزارتخانه های مختلف کشور در این نمایشگاه را برنامه ریزی برای حمایت از زنان کارآفرین دانست و اظهار امیدواری کرد در سالهای آتی وسعت این برنامه ها بیشتر شود.
براساس این گزارش در بخش پایانی این مراسم، کتاب معرفی ۱۰۰ نفر از بانوان کارآفرین رونمایی شد.
مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان و توسعه پایدار با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی محمد گودرزی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدها تن از بانوان و کارآفرین مدعو و حاضر در این نمایشگاه برگزار شد.

منبع – خبرگزاری جمهوری اسلامی