نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)
نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)

نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین):

 

مکان رویداد

برگزارکننده رویداد

Events Status

سه شنبه۲۵مرداد(مرداد ۲۵)۱۷:۰۰جمعه۲۸(مرداد ۲۸)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی سنگ های معدنی، تزئینی ماشین آلات و تجهیزات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی سنگ های معدنی، تزئینی ماشین آلات و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۵مرداد(مرداد ۲۵)۱۷:۰۰جمعه۲۸(مرداد ۲۸)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی معدن، فلزات ریخته گری و متالوژی و فلزات غیر آهنی و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی معدن، فلزات ریخته گری و متالوژی و فلزات غیر آهنی و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۵مرداد(مرداد ۲۵)۱۷:۰۰جمعه۲۸(مرداد ۲۸)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی ماشین آلات معدنی، راهسازی و عمرانی و صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی ماشین آلات معدنی، راهسازی و عمرانی و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنعت ساختمان شمالغرب-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی، نما، دیوارپوش، پوشش های صنعتی و ساختمانی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی درو پنجره و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات، صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۸شهریور(شهریور ۸)۱۶:۰۰جمعه۱۱(شهریور ۱۱)۲۲:۰۰نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه نوآوریهای مصالح ساختمانی، خدمات مشاوره ای، دفاتر مهندسی و سرمایه گذاری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۵شهریور(شهریور ۱۵)۱۶:۰۰جمعه۱۸(شهریور ۱۸)۲۲:۰۰نمایشگاه صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۵شهریور(شهریور ۱۵)۱۶:۰۰جمعه۱۸(شهریور ۱۸)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی صنعت برق، تجهیزات و صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنعت برق، تجهیزات و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۵شهریور(شهریور ۱۵)۱۶:۰۰جمعه۱۸(شهریور ۱۸)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی و دوربین های مدار بسته و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی و دوربین های مدار بسته و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

یکشنبه۲۷شهریورجمعه۰۱مهرفروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا-زنجان ۱۴۰۱فروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

یکشنبه۲۷شهریورجمعه۰۱مهرتوانمندی های اصناف استان زنجان-زنجان ۱۴۰۱توانمندی های اصناف استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۲۸شهریور(شهریور ۲۸)۱۷:۰۰پنجشنبه۳۱(شهریور ۳۱)۲۲:۰۰نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، مواد اولیه، چاپ و بسته بندی و تجهیزات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، مواد اولیه، چاپ و بسته بندی و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۲مهر(مهر ۱۲)۱۶:۰۰جمعه۱۵(مهر ۱۵)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، حمل و نقل و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۲مهر(مهر ۱۲)۱۶:۰۰جمعه۱۵(مهر ۱۵)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکیت و اسکوتر-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۱۸مهر(مهر ۱۸)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات زوج های جوان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۱۸مهر(مهر ۱۸)۱۶:۰۰جمعه۲۲(مهر ۲۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی بدلیجات و زیورآلات و سنگ های قیمتی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۳آبان(آبان ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۳آبان(آبان ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و آبزیان، ماهیگیری صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۰۳آبان(آبان ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۶(آبان ۶)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی گلخانه ها، ادوات باغبانی، نهاده ها، سم، کود، بذر و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجان ۱۴۰۱کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش دستباف-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۹آبان(آبان ۹)۱۶:۰۰جمعه۱۳(آبان ۱۳)۲۱:۰۰کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجان ۱۴۰۱کودک، نوجوان، نوزاد و سرگرمی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنعت شمالغرب کشور-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۴آبان(آبان ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۷(آبان ۲۷)۲۱:۰۰نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه ابزارآلات و ماشین های صنعتی و کارگاهی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۳۰آبان(آبان ۳۰)۱۶:۰۰جمعه۰۴آذر(آذر ۴)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش و تجهیزات دکوراتیو-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۳۰آبان(آبان ۳۰)۱۶:۰۰جمعه۰۴آذر(آذر ۴)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزئینی و نورپردازی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان ۱۴۰۱جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات و اتوماسیون اداری-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجان ۱۴۰۱جشنواره تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه ملی کارخانه های نوآوری ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی الکترونیک و ابزار دقیق و سیستم های دیجیتالی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۰۹آذر(آذر ۹)۱۶:۰۰شنبه۱۲(آذر ۱۲)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری، بانکداری و فناوری های نوین بانکی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۱۶آذر(آذر ۱۶)۱۶:۰۰جمعه۱۸(آذر ۱۸)۲۱:۰۰نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۲۳آذر(آذر ۲۳)۱۶:۰۰یکشنبه۲۷(آذر ۲۷)۲۱:۰۰جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجان ۱۴۰۱جشنواره فرهنگی و آیین های شب یلدا-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۵دی(دی ۵)۱۶:۰۰جمعه۰۹(دی ۹)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه و خدمات وابسته (بدون مبلمان)-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۰دی(دی ۲۰)۰۴:۰۰جمعه۲۳(دی ۲۳)۱۰:۰۰نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، امداد و نجات و آتش نشانی و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، امداد و نجات و آتش نشانی و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۰دی(دی ۲۰)۱۶:۰۰جمعه۲۳(دی ۲۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاون استان زنجان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی توانمندی های تعاون استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۰دی(دی ۲۰)۱۶:۰۰جمعه۲۳(دی ۲۳)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی صنایع و پدافند غیرعامل استان زنجان-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنایع و پدافند غیرعامل استان زنجان-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی آفرود، کمپینگ، خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی آفرود، کمپینگ، خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی دفاتر گردشگری، سفر و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی دفاتر گردشگری، سفر و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی طبیعت گردی، راهنمایان سفر، کوهنوردی، تجهیزات و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی طبیعت گردی، راهنمایان سفر، کوهنوردی، تجهیزات و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی کیف و کفش، چرم و صنایع وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی کیف و کفش، چرم و صنایع وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۲۷دی(دی ۲۷)۱۶:۰۰جمعه۳۰(دی ۳۰)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ایران-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ایران-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۰۳بهمن(بهمن ۳)۱۶:۰۰جمعه۰۷(بهمن ۷)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی خانه و مبلمان و دکوراسیون داخلی-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۱:۰۰نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه، کافی شاپ، رستورانها، هتلها و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

سه شنبه۱۱بهمن(بهمن ۱۱)۱۶:۰۰جمعه۱۴(بهمن ۱۴)۲۱:۰۰نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه صنایع نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات و خدمات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

چهارشنبه۱۹بهمن(بهمن ۱۹)۱۶:۰۰جمعه۲۱(بهمن ۲۱)۲۱:۰۰نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و عملکرد دولت-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و عملکرد دولت-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۲۴بهمن(بهمن ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۸(بهمن ۲۸)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات و تجهیزات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

دوشنبه۲۴بهمن(بهمن ۲۴)۱۶:۰۰جمعه۲۸(بهمن ۲۸)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی گندم، آرد، نان و تجهیزات وابسته-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی گندم، آرد، نان و تجهیزات وابسته-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

جمعه۱۲اسفند(اسفند ۱۲)۱۶:۰۰جمعه۱۹(اسفند ۱۹)۲۱:۰۰نمایشگاه فروش بهاره سال ۱۴۰۱-زنجاننمایشگاه فروش بهاره سال ۱۴۰۱-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)

جمعه۱۲اسفند(اسفند ۱۲)۱۶:۰۰جمعه۱۹(اسفند ۱۹)۲۱:۰۰نمایشگاه تخصصی توانمندی های روستائیان و عشایر-زنجان ۱۴۰۱نمایشگاه تخصصی توانمندی های روستائیان و عشایر-زنجاننمایشگاه‌ بین‌المللی استان زنجــــــان(کاسـپین)0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید