کنفرانس بین المللی هلدینگ

دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ وگروه شرکت ها

دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ وگروه شرکت ها:

مقدمه:

در شرایط پیچیده امروز جهان کسب و کار، اثرگذاری شرکتهای هلدینگ در بخش های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است. بسیاری از کشورها به اسم هلدینگ هایشان شناخته می شوند. به همین علت اثر بخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهان به اثر بخشی راهبردی شرکتهای هلدینگ بستگی دارد. از این رو سازمانهای توانا تمایل زیادی برای فعالیت در قالب هولدینگ و بهره گیری از تواناییهای یکدیگر دارند تا بدین وسیله ضمن فائق آمدن به مسایل و مشکلات خود به رقابت در سطح بالاتر و رقابت در عرصه جهانی بپردازند. بسیاری از مدیران ساختار هولدینگ را فرمول معجزه آسایی می دانند که هر مشکل سازمانی مانند پیچیدگی های مدیریتی و روابط اقتصادی، اقتصادی نبودن فعالیتها و موانع رشد را مرتفع می سازد. در همین راستا لزوم توسعه هلدینگها و شرکتهای گروه برای دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد کشور و لزوم توجه بیشتر دولت به این امر ضرورت پیدا می کند. متاسفانه در کشور ما تعاریف مطلوبی از چارچوب و قوانین مرتبط با هلدینگها صورت نپذیرفته وسوالات وابهامات بسیاری در ارتباط با این سازمانها در اذهان فعالان عرصه اقتصاد کشور بی پاسخ باقی مانده است. کنفرانس سالیانه هلدینگ با هدف بررسی این چالشها و گردآوری و جمع بندی نظرات صاحب نظران ملی و بین المللی به منظور بهبود اثر بخشی و کارائی هلدینگها
طرح ریزی و توسط خانه صنعت و معدن جوانان ایران و با همکاری نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به مرحله اجراء در می آید. بی شک سال ۱۳۹۴ برای ملت ایران سال ویژه ای خواهد بود و امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات با گروه ۱+۵ همه ارکان کشور را تحت تاثیر قرار داده است. نتیجه مثبت بودن این مذاکرات لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران خواهد بود و لذا این واقعه فرصتها و تهدیدات متفاوتی را در عرصه اقتصاد به همراه خواهد داشت. از جمله فرصت ها و تهدیدات احتمالی که بعد از لغو تحریمها رخ خواهد داد عبارتند از :

فرصت ها :
۱- امکان همکاری مشترک با بنگاههای بین المللی و فراهم آمدن فرصت برای انجام معاملات با بسیاری از کشورها
۲- فراهم آمدن شرایط برای گسترش بازارهای جدید و امکان ایجاد شعباتی در خارج از کشور
۳- آماده شدن زمینه برای تشکیل هلدینگ های جدید، چرا که در شرایط لغو تحریم ها شرکتهایی که دارای سرمایه های کوچک و امکانات محدود می باشند در مقابل شرکتهای بزرگ در فضای توسعه رقابتی بازار قدرت مانور، ریسک پذیری و تاثیر گذاری ضعیفی خواهند داشت و به شدت آسیب پذیر خواهند بود. در حالی که با تجمع امکانات و منابع در یک مجموعه با ساختار هولدینگ می توانند سهم مطلوبی از بازار را جذب کنند.

تهدیدات :
۱- کمبود امکانات مورد نیاز برای توسعه زیر ساخت ها در شرایط لغو تحریمها
۲- تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر فعالیت های اقتصادی و سودآوری شرکتها
۴- شروع سرمایه گذاریهای خارجی در کشور در حوزه های مختلف

لذا باتوجه به موارد فوق دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران با هدف محوری بررسی چالشها و فرصتهای در شرایط پساتحریم و با همکاری اساتیدی از کشورهای آسیای جنوب شرقی، اروپا و اندیشمندان و صاحبنظران داخلی کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

اهداف عمومی کنفرانس:
۱- شناسایی نقاط قوت و ضعف هلدینگ ها وگروه شرکتها در ایران و دستیابی به روش های کار آمد ایجاد راهبری و مدیریت و نظارت بر هلدینگ ها
۲-بررسی و شناخت شرکتهای هلدینگ از شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای مادر، شرکتهای بزرگ، مجتمع یا گروه شرکت ها، …
۳- شناسایی ، تحلیل و بررسی قوانین مرتبط با تاسیس فعالیت هلدینگ ها و آشناسازی فعالان عرصه صنعت و اقتصاد با این مفاهیم
۴- ایجاد بستری برای معرفی مطالعات، پژوهش ها و تجارب موفق در زمینه هلدینگها و گروه شرکتها در سطح ملی و بین المللی و ارائه این نمونه ها در قالب مقالات و کارگاههای آموزشی
۵- بررسی ضرورت تحلیل استراتژیک از وضعیت و انتخاب آگاهانه هلدینگ به عنوان یک ساختار عملیاتی.
۶- بررسی موانع قانونی و حقوقی پیش رو در شرکتهای هلدینگ ها
۷- ارائه رهنمودها در راستای تاکید بر لزوم توسعه هلدینگ ها برای دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه کشور و توجه بیشتر دولت به نقش و تاثیر هلدینگ ها در بهبود شرایط اقتصادی حال حاضر یا در شرایط لغو تحریمها.

محور های عمومی کنفرانس :

۱- مفاهیم، رویکردها و مدل ها :

– مبانی نظری رویکردها و مدلهای نوین در حوزه اجرای سازوکارهای حاکمیتی شرکتی در هلدینگ ها
– بکارگیری رویکردهای نوین در استقرار ساختار مدیریتی بالاخص مدیریت ریسک ، طراحی و پیاده سازی نظام جامع روابط سرمایه گذاران در هلدینگ های فعال در بازار سرمایه
– ساختارهای سازمانی اثر بخش در هلدینگ ها
– مسئولیت اجتماعی در شرکت­های هلدینگ و شرکت­های گروه
-روش‌های تأمین مالی در هلدینگ ها
-گزارشگری مالی و گزارشگری مالی بین­المللی در هلدینگ ها و گروه شرکتها
-ادغام و تلفیق در هلدینگ ها و گروه شرکت ها

۲- جایگاه و چالش ها:

– چالش های تعیین سطح مالکیتی و مدیریتی شرکتهای هلدینگ به لحاظ تعدد شرکتهای تابعه
– محدویت های و تداوم نقش پررنگ دولت در کلیه فعالیتها ( سازماندهی ، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و ماهیت کارکرد ها )
– محدویت های خارجی ، قوانین و مقرارت و سیاست های بازرگانی ،گمرکی ، پولی و مالی
– ناشناخته بودن هلدینگ ها و عدم تمایز دقیق هلدینگ ها و شرکتهای مادر
– چالش های پیش روی شرکت های هلدینگ در ایران از جمله تحریم ها ، تامین مالی و…
– نحوه تعامل ستاد و شرکتهای زیر مجموعه به ویژه در حوزه های کلیدی و تعیین کننده مانند مدیریت منابع انسانی
– ضرورت استعدادیابی و جانشین پروری در حوزه نیروهای مدیریتی مجهز به قابلیت های محوری و اثر بخش
– چالش های مربوط به تجدید و تغییرات استراتژی ها در هلدینگ ها و گروه شرکت ها

ساختار اجرائی کنفرانس:

به منظور اجرای موثر کنفرانس ارکان کنفرانس طرح ریزی و به مرحله اجرا درآمده است این ارکان عبارتند از :

۱) دبیرخانه کنفرانس:

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران کلیه عملیات اجرائی کنفرانس را بر عهده دارد. دبیرخانه کنفرانس نیز در صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران مستقر است و وظیفه هماهنگی بین ارکان و تنظیم جلسات بخشهای مختلف و کمک به کمیته اجرائی جهت پیشرفت امور اجرائی را بر عهده خواهد داشت.

۲) شورای سیاستگذاری:
این شورا متشکل از نمایندگان سه قوه، بخش خصوصی، اساتید دانشگاه، مدیران هلدینگ­ها و مشاوران مدیریت بوده و وظیفه تعریف اهداف و سیاستهای ناظر بر این کنفرانس و اطمینان از تحقق آنها را بر عهده دارد.

۳)کمیته علمی:
کمیته علمی متشکل از صاحبنظران حوزه هولدینگ و از بین اساتید دانشگاه، مشاوران، مدیران هلدینگ ها و … تشکیل میشود. این کمیته وظیفه طرح ریزی علمی کنفرانس و تعیین چارچوب علمی سخنرانی ها و کارگاه ها و داوری مقالات را بر عهده دارد.

۴) کمیته ارزیابی هلدینگ ها و گروه شرکت های برتر کشور
این کمیته متشکل از کارشناسان، مشاوران و صاحبنظرانی است که با مباحث حقوقی، قانونی، مالی و مدیریتی مربوط به هلدینگ ها و گروه شرکت ها آشنایی دارند و بر اساس مبانی ارزیابی و رتبه بندی که در سایت کنفرانس در دسترس می باشد به ارزیابی و هلدینگ ها گروه شرکتها می پردازند. در ارزیابی و هلدینگ ها و گروه ها انتخاب بهترینها و برترین ها بیش از انتخاب بزرگترین ها و سودآورترین ها اهمیت دارد و یکی از اهداف اصلی کنفرانس کمک به توسعه و ترویج بهترین عملکردهاست، لذا این کمیته هر ساله بیش از پیش از شاخص های کیفی بهره می برد.

۵)کمیته اجرائی:
کمیته اجرائی زیر نظر دبیرخانه تشکیل و وظیفه طرح ریزی عملیات اجرائی کنفرانس و تأمین کلیه زیرساختها را برای هر چه بهتر برگزار شدن کنفرانس بر عهده دارد.

معرفی هلدینگ ها و گروه شرکت های برتر

با توجه به اینکه در قوانین و ادبیات اقتصادی کشور تعریف و تفکیک دقیقی در خصوص هلدینگ ها، شرکت های مادر و گروه شرکت ها صورت نگرفته است، شرکت های برتر این کنفرانس در سه بخش زیر معرفی خواهند شد:
Ø هلدینگ پیشرو:شامل هلدینگ­ها مطابق با تعاریف موجود در قوانین کشور از جمله بند ۲۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه
Ø گروه پیشرو:شامل شرکت­هایی که به صورت گروه های صنعتی، معدنی، خدماتی و اقتصادی فعالیت میکنند ولی در تعریف هلدینگ قرار نمی گیرند.
Ø شرکت کارآمد اقتصادی:شامل شرکت­هایی که در دسته شرکت­های هلدینگ و گروه­های پیشرو قرار
نمی­گیرند ولی به دلیل مدیریت موفق شرکت­های زیر مجموعه و پرتفوی خود قابل تقدیر هستند. همچنین شرکت هایی که تصمیم دارند ساختار شرکت های هلدینگ را پیاده سازی کنند.

اطلاعات بیشتر در : Himty.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید