دانلود پلن و جانمایی غرفه های نمایشگاه نفت و گاز ۹۸

دانلود نقشه سالن ها و جانمایی غرفه های نفت و گاز ۹۷

دانلود نقشه سالن ها و جانمایی غرفه های نفت و گاز ۹۷

پلان سالنهای الکامپ ۲۰۱۷ – ۹۶

پلان سالنهای الکامپ ۲۰۱۷ – ۹۶

دانلود فایل PDF مربوط به اطلاعیه شماره ۵ ستاد نمایشگاه ساختمان ۹۶

دانلود فایل PDF مربوط به اطلاعیه شماره ۵ ستاد نمایشگاه ساختمان ۹۶

دانلود فایل برنامه همایش های – عمران شهری ۹۶

دانلود فایل برنامه همایش های – عمران شهری ۹۶

جانمایی

جانمایی اولیه نمایشگاه نفت و گاز ۹۶ – ۱۹ اسفند ۹۵

جانمایی اولیه نمایشگاه نفت و گاز ۹۶ – ۱۹ اسفند ۹۵