گروه تانا

دارای مالک(تایید شده)
tana-logo.jpg
کرج، عظیمیه، بلوار شریعتی، ساختمان سلام
کرج، عظیمیه، بلوار شریعتی، ساختمان سلام karaj

گروه تانا، اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران است. این گروه با بهره مندی از پیشینه موسسان و مشاوران خود دارای 25 سال تجربه ، خلاقیت، اندیشه ورزی و آینده پژوهی در بخش های تخصصی ارتباطات، روابط عمومی و روابط بین الملل می باشد که آن را به عنوان همکاری مطمئن و شریکی قابل اعتماد، مطرح می سازد.

تانا در سال 1388 تاسیس و بر مبنای ایده ای جدید، زمینه فعالیت ها و خدمات این گروه بر کلیه بخش های مرتبط با ارتباطات، روابط عمومی و روابط بین الملل متمرکز شده تا با راه اندازی آن، ” اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران” متولد شود.

اولین آژانس ارتباطات ایران با اندیشه بین المللی در مسیر خلق ارزش، بهبود مستمر و دستیابی به شاخصه های جهانی و با انگیزه ای مضاعف تاسیس شده تا به سوی آیند ه ای متعالی گام بردارد.

“تانا” از ریشه و مصدر تانستن در زبان فارسی و اسم فاعل آن است. تانا، به معنی قوی، توانا و تلاشگر می باشد. همانطور که اسم فاعل دانا از مصدر دانستن به مفهوم آگاه و عالم است.

tana-logo.jpg 5 ماه ago
  • You must to post comments
نمایش 1 نتایج