شرکت مدبران بین الملل ماهکوه

شرکت مدبران بین الملل ماهکوه
شرکت مدبران بین الملل ماهکوه

شرکت مدبران بین الملل ماهکوه:

شرکت مدبران بین المللی ماهکوه با برگزاری بیش از ۱۵۰ نمایشگاه در داخل و خارج از کشور یکی از با سابقه ترین شرکتهای نمایشگاهی خصوصی در ایران می باشد.
این شرکت از سال ۷۴ تا سال ۸۰ با نام هدف شرق فعالیت داشته و از سال ۸۰ تاکنون با نام ماهکوه یا MBM در دو بخش برگزاری نمایشگاه ، طراحی و غرفه آرایی فعالیت مستمر داشته است.

اطلاعات تماس آدرس : خ سهروردی شمالی – ک فیروزه – پ ۲۲ – ط ۳ – واحد ۲
تلفن : ۸۸۷۶۷۸۲۴-۰۲۱
تلفن : ۸۸۵۱۰۶۶۷-۰۲۱وب سایت : http://mbmfair.ir/

سوابق اجرایی :
سال ۱۳۷۴
نمایندگی نمایشگاه IHLAS ترکیه
برگزاری نمایشگاه منسوجات ارومیه

سال ۱۳۷۵
نمایندگی نمایشگاه IHLAS ترکیه
نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
برگزاری نمایشگاه منسوجات اصفهان
برگزاری نمایشگاه منسوجات اهواز

سال ۱۳۷۶
نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
نمایندگی نمایشگاه SILVER STAR عمان
برگزاری اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
برگزاری اولین نمایشگاه موادغذایی تبریز
برگزاری اولین نمایشگاه آرایشی و بهداشتی تبریز
برگزاری اولین نمایشگاه کامپوتر تبریز
برگزاری اولین نمایشگاه مصالح ساختمانی ارومیه
برگزاری اولین نمایشگاه کاشی و سرامیک ارومیه
برگزاری اولین نمایشگاه مواد غذایی ارومیه
برگزاری نمایشگاه منسوجات ارومیه

سال ۱۳۷۷
نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
نمایندگی نمایشگاه SILVER STAR عمان
نمایندگی نمایشگاه INTARTEX کانادا
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
همکاری در برگزاری نمایشگاه موادغذایی اصفهان

سال ۱۳۷۸
نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
نمایندگی نمایشگاه اکسپو شارجه
نمایندگی نمایشگاه SILVER STAR عمان
نمایندگی نمایشگاه INTARTEX کانادا
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی اصفهان
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در یمن با نمایشگاه فارس

سال ۱۳۷۹
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی اصفهان
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در یمن با نمایشگاه فارس

سال ۱۳۸۰
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی شیراز
همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در یمن با نمایشگاه فارس
برگزاری اولین نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری اولین نمایشگاه کامپیوتر اهواز
برگزاری اولین نمایشگاه لوازم خانگی اهواز

سال ۱۳۸۱
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه کامپیوتر اهواز
برگزاری نمایشگاه بازرگانی اهواز
برگزاری نمایشگاه پزشگی اهواز

سال ۱۳۸۲
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه کامپیوتر اهواز
برگزاری نمایشگاه بازرگانی اهواز
برگزاری نمایشگاه پزشگی اهواز
برگزاری اولین نمایشگاه صنعت اهواز
همکاری در برگزاری نمایشگاه حفاری اهواز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی رشت
همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی رشت

سال ۱۳۸۳
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه پزشکی تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه کامپیوتر اهواز
برگزاری نمایشگاه پزشگی اهواز
برگزاری اولین نمایشگاه خودرو اهواز
همکاری در برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی رشت

سال ۱۳۸۴
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
برگزاری نمایشگاه پزشگی اهواز
برگزاری نمایشگاه خودرو اهواز
برکزاری اولین نمایشگاه آرایشی و بهداشتی اهواز
برگزاری نمایشگاه صنعت اهواز

سال ۱۳۸۵
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز
همکاری در برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز
برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
برگزاری نمایشگاه خودرو اهواز
برگزاری نمایشگاه انرژی اهواز
برگزاری اولین نمایشگاه کولرهای گازی اهواز

سال ۱۳۸۶
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه خودرو اهواز
برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
برگزاری نمایشگاه کولرهای گازی اهواز
برگزاری اولین نمایشگاه آب و فاضلاب بوشهر
برگزاری اولین نمایشگاه برق و الکترونیک بوشهر

سال ۱۳۸۷
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تبریز
برگزاری نمایشگاه موادغذایی تبریز
برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
برگزاری نمایشگاه خودرو اهواز
برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
برگزاری اولین نمایشگاه مبلمان اداری اهواز
برگزاری نمایشگاه برق و الکترونیک اهواز
برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی بوشهر
برگزاری نمایشگاه فرش بوشهر

سال ۱۳۸۸
همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز
برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز
برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تبریز
برگزاری نمایشگاه موادغذایی تبریز
برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات تبریز
برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی اهواز
برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک اهواز
برگزاری نمایشگاه خودرو اهواز
برگزاری نمایشگاه مبلمان اهواز
برگزاری نمایشگاه مبلمان اداری اهواز
برگزاری نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی اهواز
برگزاری نمایشگاه فولاد هواز
برگزاری نمایشگاه ابزار برشی اهواز

برچسب ها

درباره: exbizorg

افتخار می کنیم به اینکه میزبان شما در پایگاه مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز ) هستیم .قطعا اگر قرار بود برای اکسبیز یک شعار در نظر بگیریم چیزی شبیه به “عمر انسان مهمترین سرمایه اوست” انتخاب می کردیم ، از تمام مجریانی که برای وقت مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه خود ارزش قائل هستند و با ارسال اطلاعات صحیح رویدادهای خود ، ما را در ارائه بهتر خدمات یاری می فرمایند کمال تشکر و امتنان را داریم! .(با تشکر و احترام ، حمید شهابیان).

پیشنهادات ، انتقادات و نظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

اعضای جدید

ضمن خوش آمد گویی به :

  • omid_dodangeh
  • fereshtehmhr
  • mohammad123456
  • cupeb
  • _1792

برای عضویت در خانواده 4825 نفری اکسبیز ، شما هم به ما بپیوندید.
عضو شوید (کلیک کنید)

اکسبیز حمایت می کند از …