نوشته‌ها

ضرر صنعت دوهزار و پانصد میلیارد دلاری نمایشگاه از ترس کرونا ویروس

ضرر صنعت دوهزار و پانصد میلیارد دلاری نمایشگاه از ترس کرونا ویروس

خانم کتی بردن (Cathy Breden) - مدیرعامل مرکز تحقیقات صنعت نمایشگاهی - می گوید : اگر چه ممکن است میزان خسارت اقتصادی ناشی از کرونا را تا پایان سال هم درک نکنیم، اما این خسارت عمیق و ریشه ای است . براساس آخرین تحقیقات شورای صنعت رویدادها و اقتصاد …