نوشته‌ها

ارزیابی معیارهای برگزاری رویدادهای تجاری با کمک GIS  و AHP

ارزیابی معیارهای برگزاری رویدادهای تجاری با کمک GIS  و AHP

,
ارزیابی معیارهای برگزاری رویدادهای تجاری با کمک GIS  و AHP علی رجب زاده کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیرعامل شرکت نمایشگاهی دکوپاژ Email: decopazh.stallex@gmail.com چکیده امروزه برگزاری رویدادهای تجاری و مشارکت در آنها، مانند گذشته نیست و…
باز خوانش مفاهیم والگوهای مدیریت برگزاری رویدادهای تجاری در شرایط کرونا

باز خوانش مفاهیم والگوهای مدیریت برگزاری رویدادهای تجاری در شرایط کرونا

,
     باز خوانش مفاهیم والگوهای مدیریت برگزاری رویدادهای تجاری در شرایط بحران             وبررسی استراتژی‌های پدیدار شونده (با مطالعه رفتاری بحران جهانی کرونا)  علی رجب زاده کارشناس ارشد مهندسی عمران مدیرعامل شرکت نمایشگاهی دکوپاژ decopazh.s…