نوشته‌ها

calendar

تقویم pdf نمایشگاه تهران به تاریخ ۲۳ فروردین ۹۵

تقویم pdf نمایشگاه تهران به تاریخ ۲۳ فروردین ۹۵ [wpdm_package id='10248']
تقویم ۹5 نمایشگاه تهران

تقویم ۹۵ نمایشگاه تهران به تاریخ ۲۹ دی ۹۴

تاریخ درج تقویم ۲۹ دی ماه ۹۴ می باشد [wpdm_package id='7962']
Google Calendar

راهنمای درج تقویم ical در تقویم گوگل و تلفن همراه

راهنمای درج تقویم ical در تقویم گوگل و تلفن همراه: مقدمه : اگر روزی جنبشی بوجود آید با تیتر " با عدم استفاده از هر سررسید ، امکان چاپ یک کتاب را بوجود آورید ! " قطعا این راهنما را می توان به عنوان یکی از مقدمات این جنبش نام برد . هدف از…