نوشته‌ها

انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

تبریک انجمن برگزار کنندگان به مدیرعامل نمایشگاه بین المللی

انجمن برگزار کنندگان کسب رتبه برتر نمایشگاه بین المللی ایران در میان سازمان های وابسته به وزارت صمت را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی …