Taking too long? Close loading screen.

فاطمه نیکوفکر

مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران
مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران

Photo

کارشناس نمایشگاهی

مشهد

مدیر پروژه نمایشگاهی از سال ۸۵ 

مدیریت بازاریابی بازرگانی

تحصیلات دانشگاهی

85

ارشد در مشهد

تجربیات

85

کارشناس نمایشگاهی در نمایشگاه مشهد.مدیریت پروژه ها

در حال فعالیت

85

مدیر پروژه در نمایشگاه مشهد

  • تغییر یافته در 3 هفته قبل

To contact this candidate email nikoofekrfatemeh@gmail.com

تماس با استفاده از وب میل Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

متاسفیم. نظرات بسته است.