امید فدایی
kermanfair عضو شده۱۳۹۶-۱۱-۰۴
Biographical Info
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق