اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس:

تلفنخانه مرکز :

واحد نام بخش نام کارکنان شماره تلفن
داخلی مستقیم
۱۱ ۱۱
روابط عمومی خانم ها: جعفرزاده/امیری
آقایان :کریمیان و فیروزی
۲۰۵ ۳۲۲۲۲۱۴۵
تحول اداری/رفاه آقایان:مددی/حمیده ۲۵۵  
درآمد/ آقایان:شاهسوند/ ۲۱۶  
حقوقی و املاک آقایان:حقیقی/خالوئی ۲۰۶ ۳۲۲۴۹۴۰۴
۱۰ ۱۰
مدیرکل آقای دکتر امیری ۲۴۶-۲۴۷ ۳۲۲۴۷۶۴۰/۱
دفتر مدیریت آقای حاج محمدی ۲۴۶-۲۴۷ ۳۲۲۴۲۹۷۱
مشاور مدیرکل آقای سجادی ۲۴۲ ۳۲۲۴۴۰۶۶
مشاورمدیرکل/مسئول رسیدگی به شکایات آقای سوخکیان/خانم رحمان ستایش ۲۵۱ ۳۲۲۴۴۰۶۶
مسئول امور شهرستان ها آقای صیاد ۲۳۵ ۳۲۲۳۴۶۴۲
۹ ۹
رییس اداره امور فرهنگی – اجتماعی اقای غرابی ۲۱۵ ۳۲۲۲۲۱۴۶
گرافیست آقای خبیر ۲۱۵
کارشناس امور فرهنگی خانم ایمانی ۲۰۷
کارشناس اماکن و امور نمایشگاه ها آقای روح الله زارع ۲۵۳
آموزش گردشگری خانم شجاعی ۲۰۲ ۳۲۲۴۴۰۶۵
کمیته های گردشگری آقای عامری ۲۰۲
۸ ۸
معاونت توسعه آقای معینی ۲۲۲ ۳۲۲۴۷۶۴۳
دفتر معاونت آقای مسکوکی
مسئول امور قراردادها آقای جوکار ۲۰۳
کارشناس امور قراردادها خانم پورعبدالله
مسئول فناوری اطلاعات آقای شایق ۲۱۴ ۳۲۲۲۹۰۶۸
کارشناس تشریفات آقای اسپرغم
۷ ۷
معاونت گردشگری آقای محسن نژاد ۲۰۹ ۳۲۲۴۰۲۰۳
دفتر معاونت خانم زارع ۲۱۷ ۳۲۲۴۰۲۰۴
کارشناس دفاتر/مسئول دفاتر خانم ادهمی/آقای بهادری پور/خانم مولایی ۲۱۰ ۳۲۲۴۴۰۶۷
کارشناسان نظارت /اقامت و پذیرایی آقای بازیار/آقای فرزاد زارع-خانم کشاورز ۲۱۱
مسئول امور راهنمایان/مسئول آمار خانم اشرافی/خانم شیبانی ۲۱۹ ۳۲۲۴۰۲۰۳
۶ ۶
فناوری اطلاعات خانم:مهربانی وآقایان :یادگاری-همایون /خانم احمری(سایت اداره کل) ۲۰۸ ۳۲۲۲۹۰۶۸
آموزش کارکنان/اموال خانم امیرزاده/خانم امینی ۲۱۳  
امور حقوقی/اموال آقای پذبرایی/آقای حسینی ۲۱۲  
۵ ۵
سرپرست معاونت سرمایه گذاری آقای جعفرپور ۲۲۸ ۳۲۲۲۹۰۷۴
دفتر معاونت آقای جوکار ۲۲۹
کارشناس طرح خانم یاراحمدی-خانم رضایی نیا و آقای کلاهی ۲۳۰
کارشناس مطالعات/کارشناس مسئول آقایان اکبرزاده،غلامپور،مرتضوی ۲۳۱
کارشناس مناطق نمونه گردشگری/آمار آقای یوسفی-خانم علیزاده ۲۲۰
کارشناس تسهیلات خانم پیرعلی ۲۵۰
۴ ۴
رییس حراست آقای امیدوار ۲۳۴ ۳۲۲۲۲۱۳۹
کارشناس حراست آقای ندرتی ۲۳۲  
کارشناس حراست آقایان :انصاری و  قربانی ۲۳۳  
دفتر حراست آقای دهقان ۲۳۳  
۳ ۳
مسئول امور اداری آقای اولاد حسینی ۲۲۳ ۳۲۲۴۹۴۰۰
کارگزینی خانم محمدی ۲۲۴ ۳۲۲۳۴۶۴۱
کارشناس امور اداری خانم محمدی ۲۲۵
مسئول دبیرخانه آقای باقر زارع ۲۲۶ ۳۲۲۲۷۷۷۱
کارمند دبیرخانه آقای صفدر زارع-خانم بنفشه زارع-صادق زاده
مسئول حقوق و دستمزد/حضور و غیاب خانم زارع /آقای رحیم زارع ۲۰۴  
۲ ۲
ذیحسابی آقای عبادی ۲۳۶ ۳۲۲۳۰۰۱۵
دفتر ذیحسابی خانم رحمان ستایش
بایگانی اداری آقایان:سهام زاده-باقر زارع ۲۳۷  
دیوان محاسبات آقای خوش اقبال ۲۳۷ ۳۲۲۴۹۴۰۳
اموال/بودجه آقایان :امینی/اقای درستکار ۲۱۸
حسابداری۱ خانم اشراقیان-خانم دولکو-آقای کاظمی آقای ناظر ۲۵۴  
حسابداری۲ آقای : سلطانی -بشارت ۲۴۵ ۳۲۲۳۴۶۴۵
تدارکات آقایان : اسماعیلی-حیدری-احسنت ۲۳۸ ۳۲۲۴۴۰۶۹
بایگانی مالی آقایان : اکبر بازیار-پوراسد ۲۳۹  
عامل ذیحساب آقای جنتی -خانم یوسفی ۲۲۱  
همکف همکف
انبار آقای نیازی ۲۴۰ ۳۲۲۲۶۸۰۰
تلفنخانه خانم خلیلی ۲۰۱/۲۰۹ ۳۲۲۴۴۰۶۸
خدمات آقای صادقی پور ۲۵۲  
نقلیه آقای نام آور ۲۴۱ ۳۲۲۴۷۶۴۵
  اطلاعات ورودی آقایان: بهمن پور-حیدری ۲۴۲

آدرس : فارس، شیراز، خیابان رودکی – خیابان داوری,

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

  • جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

توصیه اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی

اعضای جدید

ضمن خوش آمد گویی به :

  • shobar
  • telvarsaz
  • mojic60

برای عضویت در خانواده 8100 نفری اکسبیز ، شما هم به ما بپیوندید.
عضو شوید (کلیک کنید)