کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2844 ۰۲/۰۳ - ۰۲/۰۶ نمایشگاه کار آفرینی و اشتغال - خوزستان (اهواز) ۹۷ نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)- Ahvazfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز