کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2829 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۰۹ نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری - اصفهان ۹۷ نمایشگاه بین المللی اصفهان- isfahanfair
3045 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۰۹ چهارمین نمایشگاه آموزش ، پژوهش ، مراکز آموزش عالی و تجهیزات آموزشی- استان مرکزی (اراک) ۹۷ نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)
2733 ۰۹/۲۲ - ۰۹/۲۵ نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز