فناوری

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2957 ۰۴/۱۴ - ۰۴/۱۶ هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری-Inotex2018-بوستان گفتگو ۹۷ تقویم محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (پارک/بوستان گفتگو)
2929 ۰۹/۲۱ - ۰۹/۲۴ نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo
2733 ۰۹/۲۲ - ۰۹/۲۵ نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی

آموزش در اکسبیز

  • راهنمای درج نمایشگاه در اکسبیز