فروش بهاره

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
3060 ۱۲/۰۷ - ۱۲/۱۷ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره )- استان مرکزی (اراک) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)
2951 ۱۲/۱۰ - ۱۲/۱۷ بیستمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا(فروش بهاره) – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo
3012 ۱۲/۱۹ - ۱۲/۲۵ نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز ۹۸ ایران - تبریز ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز- tabrizfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی

آموزش در اکسبیز

  • راهنمای درج نمایشگاه در اکسبیز