کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2713 ۰۶/۱۵ - ۰۶/۱۹ دهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair
2996 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۵ سومین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ایران–تبریز ۹۷ نمایشگاه بین المللی تبریز- tabrizfair
2937 ۱۰/۲۴ - ۱۰/۲۸ هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، و کفپوش ها – مشهد ۹۷ نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo
3054 ۱۱/۲۲ - ۱۱/۲۷ نهمین نمایشگاه سراسری فرش ماشینی- استان مرکزی (اراک) ۹۷ نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز