کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2711 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۹ بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair
2871 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۰۹ نمایشگاه تخصصی فرش دستباف- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)- kermanfair
2831 ۰۹/۲۲ - ۰۹/۲۷ بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی فرش دستباف (Carpex) - اصفهان ۹۷ نمایشگاه بین المللی اصفهان- isfahanfair
3053 ۱۱/۲۲ - ۱۱/۲۷ یازدهمین نمایشگاه سراسری فرش دستباف و تابلو فرش- استان مرکزی (اراک) ۹۷ نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)
2792 ۱۱/۲۳ - ۱۱/۲۸ نمایشگاه فرش دستباف-شیراز(فارس)۹۷ نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز