کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
3034 ۰۶/۱۲ - ۰۶/۱۶ اولین نمایشگاه عطر سیب (تخصصی محرم)- استان مرکزی (اراک) ۹۷ نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز