کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2909 ۰۶/۲۰ - ۰۶/۲۶ نوزدهمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش پاییزه ) – مشهد ۹۷ نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo
2849 ۰۶/۳۱ - ۰۷/۰۷ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه بازگشایی مدارس - خوزستان (اهواز) ۹۷ نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)- Ahvazfair
3060 ۱۲/۰۷ - ۱۲/۱۷ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره )- استان مرکزی (اراک) ۹۷ نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)
2951 ۱۲/۱۰ - ۱۲/۱۷ بیستمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا(فروش بهاره) – مشهد ۹۷ نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز