کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2760 ۰۷/۱۵ - ۰۷/۱۸ نمایشگاه تخصصی صنعت برق-شیراز(فارس)۹۷ نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair
2724 ۰۸/۱۱ - ۰۸/۱۴ هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز