کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2880 ۰۱/۰۴ - ۰۱/۱۱ نوروزگاه ایران در مشهد (صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، سوغات و هدایا ) – مشهد ۹۷ نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo
2806 ۰۲/۱۰ - ۰۲/۱۴ نمایشگاه صنایع دستی- استان همدان ۹۷ نمایشگاه بین المللی استان همدان
2712 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۹ بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair
3081 ۰۶/۱۵ - ۰۶/۲۴ سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی (پوشاک , صنایع دستی و سایر )- بوستان گفتگو تهران ۹۷ محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (پارک/بوستان گفتگو)
2853 ۰۷/۲۲ - ۰۷/۲۷ نمایشگاه صنایع دستی و اقوام ایرانی - خوزستان (اهواز) ۹۷ نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)- Ahvazfair
2776 ۰۹/۲۴ - ۰۹/۲۷ نمایشگاه اقوام و صنایع دستی -شیراز(فارس)۹۷ نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair
3161 ۱۲/۱۵ - ۱۲/۱۸ سی و یکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair
2799 ۱۲/۲۰ - ۱۲/۲۴ نمایشگاه سراسری صنایع دستی -شیراز(فارس)۹۷ نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز