دکوراسیون داخلی

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
3031 ۰۵/۱۵ - ۰۵/۱۹ نوزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی (نیمسال اول)- استان مرکزی (اراک) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)
2751 ۰۵/۳۰ - ۰۶/۰۳ نمایشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair
3049 ۱۰/۲۴ - ۱۰/۲۸ بیستمین نمایشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی (نیمسال دوم)- استان مرکزی (اراک) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی

آموزش در اکسبیز

  • راهنمای درج نمایشگاه در اکسبیز