کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
3023 ۱۲/۰۲ - ۱۲/۰۵ اولین نمایشگاه تکنولوژیهای زیر ساخت کشاورزی- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز