کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2808 ۰۲/۰۴ - ۰۲/۰۶ اولین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک (خودرو موتور سیکلت و انواع پاکروها)- اصفهان ۹۷ نمایشگاه بین المللی اصفهان- isfahanfair
2810 ۰۲/۱۹ - ۰۲/۲۲ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو - اصفهان ۹۷ نمایشگاه بین المللی اصفهان- isfahanfair
2700 ۰۴/۲۶ - ۰۴/۲۹ نمایشگاه بین المللی خودرو -شیراز(فارس)۹۷ نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair
2890 ۰۵/۰۸ - ۰۵/۱۲ هجدهمین نمایشگاه بین اللملی خودرو – مشهد ۹۷ نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo
2701 ۰۵/۰۹ - ۰۵/۱۲ نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو-شیراز(فارس)۹۷ نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair
2726 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۴ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو- تهران ۹۷ نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair
3047 ۱۰/۰۳ - ۱۰/۰۷ نهمین نمایشگاه خودرو ، قطعات و صنایع وابسته- استان مرکزی (اراک) ۹۷ نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)
2874 ۱۰/۱۱ - ۱۰/۱۴ نمایشگاه تخصصی بین المللی خودرو و قطعات وابسته- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)- kermanfair
2836 ۱۱/۰۸ - ۱۱/۱۲ پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو - اصفهان ۹۷ نمایشگاه بین المللی اصفهان- isfahanfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز