خدمات شهری

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2716 ۰۶/۲۴ - ۰۶/۲۷ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2913 ۰۷/۱۱ - ۰۷/۱۴ نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2868 ۰۷/۲۴ - ۰۷/۲۷ نمایشگاه تخصصی خدمات شهری حمل ونقل عمومی- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2773 ۰۹/۱۴ - ۰۹/۱۷ نمایشگاه خدمات شهری حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته ( شهر زیبا )-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی