کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2982 ۰۶/۲۲ - ۰۶/۲۷ سومین نمایشگاه سراسری تجارت عمومی ۱ ایران – تبریز ۹۷ نمایشگاه بین المللی تبریز- tabrizfair
3011 ۱۲/۱۹ - ۱۲/۲۵ سومین نمایشگاه سراسری تجارت عمومی ۲ ایران - تبریز ۹۷ نمایشگاه بین المللی تبریز- tabrizfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز