اشتغال

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2844 ۰۲/۰۳ - ۰۲/۰۶ نمایشگاه کار آفرینی و اشتغال - خوزستان (اهواز) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)
2688 ۰۲/۰۵ - ۰۲/۰۸ اولین نمایشگاه اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز