گردشگری ، هتلداری،صنایع دستی و سوغات

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2712 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۹ بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair
2965 ۰۶/۰۴ - ۰۶/۰۷ نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری- ایران مال تهران ۹۷ تقویم مرکز نمایشگاهی ایران مال
2631 ۰۶/۰۵ - ۰۶/۰۸ دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و تجهیزات سفر- کیش ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کیش- Kishfair
2907 ۰۶/۱۱ - ۰۶/۱۵ نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد- Expo
2867 ۰۷/۱۰ - ۰۷/۱۳ نمایشگاه تخصصی گردشگری، بوم گردی ، هتلداری و تجهیزات وابسته- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)- kermanfair
3039 ۰۷/۱۶ - ۰۷/۲۱ هشتمین نمایشگاه سوغات و هدایا- استان مرکزی (اراک) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اراک (استان مرکزی)
2853 ۰۷/۲۲ - ۰۷/۲۷ نمایشگاه صنایع دستی و اقوام ایرانی - خوزستان (اهواز) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)- Ahvazfair
2776 ۰۹/۲۴ - ۰۹/۲۷ نمایشگاه اقوام و صنایع دستی -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair
2742 ۱۱/۲۳ - ۱۱/۲۶ دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران- Iranfair
2799 ۱۲/۲۰ - ۱۲/۲۴ نمایشگاه سراسری صنایع دستی -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair
2796 ۱۲/۲۰ - ۱۲/۲۴ نمایشگاه سوغات ، هدایا و هنرهای دستی بانوان-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)- Farsfair

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی

آموزش در اکسبیز

  • راهنمای درج نمایشگاه در اکسبیز