گردشگری ، هتلداری،صنایع دستی و سوغات

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2814 ۰۳/۲۹ - ۰۴/۰۱ دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2712 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۹ بیست و نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2631 ۰۶/۰۵ - ۰۶/۰۸ دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و تجهیزات سفر- کیش ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کیش
2907 ۰۶/۱۱ - ۰۶/۱۵ نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2867 ۰۷/۱۰ - ۰۷/۱۳ نمایشگاه تخصصی گردشگری، بوم گردی ، هتلداری و تجهیزات وابسته- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2853 ۰۷/۲۲ - ۰۷/۲۷ نمایشگاه صنایع دستی و اقوام ایرانی - خوزستان (اهواز) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)
2776 ۰۹/۲۴ - ۰۹/۲۷ نمایشگاه اقوام و صنایع دستی -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2742 ۱۱/۰۳ - ۱۱/۰۶ دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2799 ۱۲/۲۰ - ۱۲/۲۴ نمایشگاه سراسری صنایع دستی -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2796 ۱۲/۲۰ - ۱۲/۲۴ نمایشگاه سوغات ، هدایا و هنرهای دستی بانوان-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز