رنگ و رزین و پوششهای صنعتی

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2783 ۱۰/۱۸ - ۱۰/۲۱ نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2628 ۱۱/۰۳ - ۱۱/۰۶ هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری - تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2947 ۱۲/۰۱ - ۱۲/۰۴ یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی رنگ و رزین، پوششهای صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز