انرژیهای نو ، نانو ، محیط زیست

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2642 ۰۳/۲۸ - ۰۳/۳۱ اولین نمایشگاه بین المللی آب، برق و انرژی های نو -شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2722 ۰۷/۲۲ - ۰۷/۲۵ یازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2870 ۰۸/۲۲ - ۰۸/۲۵ نمایشگاه تخصصی بین المللی آب برق و انرژیهای نو و تجدید پذیر- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2747 ۱۲/۰۲ - ۱۲/۰۵ هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2748 ۱۲/۰۲ - ۱۲/۰۵ یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو، تجدید پذیر ،بهره وری و صرفه جویی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز