بهداشت و درمان و پزشکی

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2651 ۰۳/۲۹ - ۰۴/۰۱ بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2702 ۰۵/۲۱ - ۰۵/۲۴ نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2703 ۰۵/۲۱ - ۰۵/۲۴ نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2917 ۰۷/۱۹ - ۰۷/۲۲ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2735 ۱۰/۰۳ - ۱۰/۰۶ چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2832 ۱۰/۰۴ - ۱۰/۰۷ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2793 ۱۱/۲۳ - ۱۱/۲۷ نمایشگاه گیاهان دارویی-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز