چاپ ، تبلیغات و بازاریابی

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2952 ۰۳/۲۹ - ۰۴/۰۱ هشتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال ونشر رومیزی- بوستان گفتگو ۹۷ تقویم محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (پارک/بوستان گفتگو)
2664 ۰۴/۱۹ - ۰۴/۲۱ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تبلیغات و هدایای تبلیغاتی - ADVERGIFT-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2707 ۰۵/۰۶ - ۰۵/۰۹ اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2926 ۰۹/۰۶ - ۰۹/۰۹ هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2734 ۰۹/۲۲ - ۰۹/۲۵ بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2738 ۱۰/۱۲ - ۱۰/۱۵ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2787 ۱۱/۰۲ - ۱۱/۰۵ نمایشگاه تخصصی رسانه ، تبلیغات ،چاپ ، بسته بندی وماشین آلات مربوطه-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز