خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2665 ۰۴/۱۹ - ۰۴/۲۲ اولین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2700 ۰۴/۲۶ - ۰۴/۲۹ نمایشگاه بین المللی خودرو -شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2890 ۰۵/۰۸ - ۰۵/۱۲ هجدهمین نمایشگاه بین اللملی خودرو – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2864 ۰۵/۰۹ - ۰۵/۱۲ نمایشگاه تخصصی دوچرخه موتورسیکلت اسکوتر وصنایع وقطعات وابسته- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2701 ۰۵/۰۹ - ۰۵/۱۲ نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2891 ۰۵/۱۷ - ۰۵/۲۰ هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2726 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۴ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2874 ۱۰/۱۱ - ۱۰/۱۴ نمایشگاه تخصصی بین المللی خودرو و قطعات وابسته- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2836 ۱۱/۰۸ - ۱۱/۱۲ پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی