مواد غذایی و صنایع وابسته

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2645 ۰۳/۳۱ - ۰۴/۰۲ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی فرآورده های گوشتی، صنایع و تجهیزات وابسته - PROMEATEX-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2647 ۰۴/۰۵ - ۰۴/۰۷ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی میوه، سبزی و صنایع وابسته - FRUITXP-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2654 ۰۴/۰۸ - ۰۴/۱۱ بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته- اگروفود ۲۰۱۸ - تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2672 ۰۵/۰۲ - ۰۵/۰۴ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی بسته بندی شده، صنایع و تجهیزات وابسته - FOOD-IN-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2906 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۶ دوازدهمین نمایشگاه بین اللملی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2903 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۶ نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2905 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۶ هشتمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2904 ۰۶/۰۳ - ۰۶/۰۶ هشتمین نمایشگاه نوشیدنی ها ، صنایع و ماشین آلات وابسته – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2768 ۰۸/۰۸ - ۰۸/۱۱ نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2728 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۴ سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2727 ۰۸/۲۱ - ۰۸/۲۴ سومین نمایشگاه بین المللی محصولات و فراورده های پروتئینی و صنایع وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2873 ۰۹/۲۰ - ۰۹/۲۳ نمایشگاه تخصصی کشاورزی بسته بندی و صنایع تبدیلی- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2788 ۱۱/۰۲ - ۱۱/۰۵ نمایشگاه صنایع غذایی ، تبدیلی و ماشین آلات وابسته-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2943 ۱۱/۱۱ - ۱۱/۱۴ اولین نمایشگاه آرد، نان، غلات و صنایع وابسته– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2941 ۱۱/۱۱ - ۱۱/۱۴ دومین نمایشگاه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده (ارگانوفود) همزمان با جشنواره غذای مشهد– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2837 ۱۱/۱۶ - ۱۱/۱۹ پانزدهمبن نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز