سرمایه گذاری ، بانکداری و بیمه و لیزینگ

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2644 ۰۳/۲۹ - ۰۳/۳۱ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی پارک های آبی -سرمایه گذاری، طراحی ، ساخت و تجهیزات وابسته -WATER PARK EXPO-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2698 ۰۳/۲۹ - ۰۴/۰۲ نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2668 ۰۴/۲۶ - ۰۴/۲۸ اولین نمایشگاه تخصصی پارکینگ-سرمایه گذاری، طراحی، فناوری، ساخت و تجهیزات وابسته - PARKING EXPO-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2818 ۰۵/۰۲ - ۰۵/۰۵ دومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی، املاک و مستغلات - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2675 ۰۵/۰۹ - ۰۵/۱۱ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی سالن های سینما، تئاتر، کنسرت و اجتماعات - طراحی مهندسی و ساخت - CINETECH-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2823 ۰۶/۱۴ - ۰۶/۱۸ دومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2923 ۰۹/۰۵ - ۰۹/۰۹ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان و فرصتهای سرمایه گذاری– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2878 ۱۱/۰۹ - ۱۱/۱۲ نمایشگاه تخصصی بانک بورس بیمه و سرمایه گذاری- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2944 ۱۱/۲۲ - ۱۱/۲۶ دوازدهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2949 ۱۲/۰۱ - ۱۲/۰۴ سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز