برق و الکترونیک

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2815 ۰۴/۰۶ - ۰۴/۰۹ نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2902 ۰۵/۲۵ - ۰۵/۲۸ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته – مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2760 ۰۷/۱۵ - ۰۷/۱۸ نمایشگاه تخصصی صنعت برق-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2724 ۰۸/۱۱ - ۰۸/۱۴ هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی