عمران ، راهسازی و ماشین آلات

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2629 ۰۴/۰۳ - ۰۴/۰۶ ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی - کرمان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2660 ۰۴/۱۲ - ۰۴/۱۵ دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات ساختمانی و شهرسازی و تجهیزات وابسته-شهر آفتاب تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
2898 ۰۵/۲۵ - ۰۵/۲۸ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2824 ۰۷/۰۳ - ۰۷/۰۶ یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و راهداری، معدنی، ساختمانی - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2782 ۱۰/۱۸ - ۱۰/۲۱ نمایشگاه بین المللی ماشین آلان راهسازی ، معدنی و عمرانی-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2746 ۱۱/۲۳ - ۱۱/۲۶ دهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی