خدمات شهری

Upcoming Events

کد رویداد تاریخ نام نمایشگاه مکان
2822 ۰۶/۰۷ - ۰۶/۱۰ اولین نمایشگاه حمل و نقل شهری - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2821 ۰۶/۰۷ - ۰۶/۱۰ هفتمین نمایشگاه مبلمان شهری - اصفهان ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی اصفهان
2716 ۰۶/۲۴ - ۰۶/۲۷ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری- تهران ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی تهران
2914 ۰۷/۱۱ - ۰۷/۱۴ نهمین نمایشگاه تخصصی حمل ونقل ترافیک شهری– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2913 ۰۷/۱۱ - ۰۷/۱۴ نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد
2851 ۰۷/۱۱ - ۰۷/۱۴ نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی - خوزستان (اهواز) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)
2868 ۰۷/۲۴ - ۰۷/۲۷ نمایشگاه تخصصی خدمات شهری حمل ونقل عمومی- کرمان (جنوب شرق) ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی کرمان(جنوب شرق)
2773 ۰۹/۱۴ - ۰۹/۱۷ نمایشگاه خدمات شهری حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته ( شهر زیبا )-شیراز(فارس)۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)
2934 ۱۰/۱۲ - ۱۰/۱۶ هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند– مشهد ۹۷ تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد

نیاز به خدمات با کیفیت برای مشارکت بهتر در نمایشگاه ها دارید؟
لیست منتخب غرفه سازان اکسبیز لیست منتخب ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی اکسبیز

پیشنهاد اکسبیز

  • هدایای تبلیغاتی ویژه نمایشگاهی بارمانی